Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi PSL

Gavel g7214245f7 1920

Redakcja

11 stycznia, 2022

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Janowi B. i 11 innym osobom. Cała grupa jest oskarżona łącznie o popełnienie 26 przestępstw.

Poseł Jan B. według Prokuratury Krajowej miał dopuścić się przest w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi posła na Sejm RP, członka Krajowej Rady Sądownictwa i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. - To przede wszystkim przestępstwa korupcyjne, ale także polegające na nakłanianiu funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji powziętych przez  nich w związku z pełnieniem funkcji publicznych - twierdzi prokuratura.

Były poseł na Sejm RP został oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych od leżajskiego przedsiębiorcy Mariana D. w zamian za pośrednictwo w korzystnym załatwianiu dla niego licznych spraw. - Dotyczyły one m.in. uzyskania preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi podmiotami, korzystnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla Mariana D. i kierowanej przez niego spółki oraz powołania córki przedsiębiorcy na urząd sędziego - czytamy w komunikacie PK.

Jak dodaje prokuratura, były poseł, którego powiązano z "aferą podkarpacką" oskarżony jest również o pomocnictwo do wręczenia korzyści majątkowej Robertowi M., nakłaniania funkcjonariuszy publicznych tj. Starosty Powiatu Przeworskiego, Komisarza Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji, do ujawniania mu informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. -  Zarzucono mu również nakłanianie byłego prokuratora Zbigniewa N. do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych w zamian za wywarcie wpływu na decyzję sędziego rozpoznającego ewentualny wniosek prokuratury o zastosowanie wobec tego prokuratora środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, w celu jego nieuwzględnienia. Zarzuty obejmują również zachowania polegające na przyjęciu korzyści majątkowej od Romana B. w zamian za załatwienie przeniesienia na inne stanowisko służbowe w Policji oraz udaremnianie zaspokojenia Skarbu Państwa przez zbycie w październiku 2015 roku składników majątkowych zagrożonych zajęciem z uwagi na prowadzone wobec niego sprawy karne, w związku z którymi groziła mu grzywna i przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw - informuje Prokuratura Krajowa.

Według oskarżycieli, Jan. B przyjął korzyści majątkowe m.in. w postaci gotówki w kwocie 813 tysięcy złotych, sztabki złota o wartości ponad 128 tysięcy złotych oraz nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 150 tysięcy złotych.

Aktem oskarżenia objęto także przedsiębiorcę Mariana D.,  zastępcę Komendanta Głównego Policji ds. Kryminalnych Mirosława S., byłego Komisarza Skarbowego w Sekcji Analiz i Planowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jana M. i również byłego Starostę Powiatu Przeworskiego Zbigniewa K., którym zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień i ujawnienie Janowi B. informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Oskarżono również Roberta B., Józefa F. i Józefa W., pełniących istotne funkcje we władzach podmiotu dysponującego środkami publicznymi, którym zarzucono, że w związku z pełnieniem funkcji publicznych przyjęli wielokrotnie korzyści majątkowe od Mariana D. w zamian za utrzymywanie preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi spółkami. Wśród oskarżonych są także Roman B., Maciej K., Urszula R. i Bogusław P., których czyny powiązane są z przestępstwami zarzucanymi Janowi B. oraz Marianowi D.

Łącznie w tej sprawie zarzutami objęto 52 osoby, z czego wobec 32 skierowano już akty oskarżenia.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3