Prezydent Świętochłowic drugi raz bez wotum zaufania. Będzie referendum?

Wotum

Redakcja

13 czerwca, 2022

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger bez wotum zaufania – tak zadecydowali radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Czy będzie referendum?

Rok temu prezydent Świętochłowic nie otrzymał pierwszego wotum zaufania od rady. "Za" głosowało 10 radnych na 20 wówczas obecnych (potrzebna była większość bezwzględna, czyli 11 głosów). 

Rok później, czyli 13 czerwca, 2022 roku na LIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, prezydent Daniel Beger otrzymał absolutorium, ale kolejny raz nie otrzymał wotum zaufania od radnych. Głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za ubiegły rok.

W głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 8 radnych, 3 było przeciw, 7 się wstrzymało. Głosowało 18 radnych. 

,,Za” opowiedzieli się: Agnieszka Beger, Tomasz Grudniok, Rafał Łataś, Gerard Glombik, Jadwiga Garbaciok, Zbigniew Nowak, Bożena Wojciechowska-Zbylut oraz Artur Pawłowski. 

,,Przeciw” udzieleniu wotum zaufania zagłosowali: Grzegorz Gniełka, Mariusz Kubas oraz Dawid Malcherek.

Od głosu wstrzymali się: Bartosz Karcz, Gerda Król, Urszula Owoc-Kania, Łukasz Respondek, Zofia Pogoda, Henryk Kurek oraz Adam Jankowiak.

Co to oznacza w praktyce? Nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach pozwala radzie na podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum. Rada Miejska ma wówczas 14 dni na przegłosowanie takiego projektu uchwały - decyduje wtedy bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 46.1µg/m3 PM2.5: 36.8µg/m3