Prezydent Częstochowy: zmiany podatkowe zagrażają samorządom

121605706 3632573880126818 8187012869017777165 n

Redakcja

21 października 2020

Przygotowany przez rząd projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym będzie oznaczać ubytek kolejnych 8,3 mln zł w budżecie Częstochowy, a w skali kraju przyniesie samorządom stratę w wysokości 1,4 mld zł – ocenia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W liście do częstochowskich parlamentarzystów, opublikowanym też na stronie internetowej Urzędu Miasta, przypomniał o obciążeniach wydatkowych oraz już obecnym uszczupleniu dochodów miasta. Przywołał konstytucyjne zapisy i zaapelował o powstrzymanie dalszej degradacji finansowej samorządów. Zwrócił też uwagę, że na problemy związane ze wzrostem obciążeń wydatkowych przy jednoczesnym ograniczaniu dochodów samorządowych, nałożyły się w tym roku skutki stanu epidemii.

Jak podkreślił w liście do posłów i senatorów prezydent Częstochowy, adekwatność zasilania finansowego gmin, miast i powiatów do zakresu nałożonych na samorządy obowiązków wobec mieszkańców gwarantuje art 167 Konstytucji RP. Te zapisy nie są jednak – jak ocenił - obecnie respektowane, tzn. coraz więcej wydatków, które powinny pokrywać środki z budżetu państwa, samorządy muszą brać na swoje barki i finansować je z sukcesywnie uszczuplanych dochodów własnych.

Według prezydenta Matyjaszczyka, zauważalny jest drastyczny spadek poszczególnych źródeł dochodów, którymi dysponują samorządy. Jest to nie tylko wpływ kryzysu epidemicznego, ale – przede wszystkim - rezultat ulg i zwolnień podatkowych. Jak zaznaczył, Częstochowa otrzymała dotychczas w 2020 r. mniej o ponad 23 mln zł dochodów zaplanowanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę, że już na etapie planowania udziałów w PIT Częstochowa straciła 30 mln zł przewidywanych wcześniej na 2020 r. wpływów z tego tytułu, łączny ujemny skutek tych zmian dla dochodów miasta może wynieść w tym roku ponad 53 mln zł - szacuje.

Zwiększenie obciążeń samorządu z równoczesnym obniżaniem jego dochodów własnych – decyzjami rządu i parlamentu - jest prostą drogą do spowodowania zapaści finansowej samorządów. Jeżeli strona rządowa będzie wprowadzać dalsze zmiany nie uwzględniając negatywnych skutków tych regulacji dla jednostek samorządu terytorialnego, to nastąpi dalszy proces marginalizacji samorządów

pisze prezydent Częstochowy do parlamentarzystów.

Zdaniem Krzysztofa Matyjaszczyka, odpowiedzią parlamentarzystów na propozycje zmian ustawowych jeszcze bardziej uszczuplające dochody samorządom i społecznościom lokalnym, powinna być alternatywna propozycja rekompensaty utraconych dochodów dla jednostek samorządu, zgodnie z obowiązującymi zapisami Konstytucji.

Planowane nowelizacje, w tym przypadku w podatku PIT, powinny skutkować zwiększeniem udziału samorządów we wpływach z PIT, aby kwota należna samorządom nie ulegała dalszemu zmniejszaniu

wnioskuje prezydent Częstochowy.

W ostatnim czasie do prac w sejmowej komisji finansów trafił projekt przewidujący m.in. objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT. Według jego zapisów, nowe rozwiązania miałyby w większości wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest m.in. walka z unikaniem opodatkowania, gdyż - według resortu finansów - wyniki kontroli wskazują, iż spółki komandytowe są coraz częściej wykorzystywane jako "wehikuły do wyprowadzania środków do rajów podatkowych". (PAP)

Foto: facebook.com/czewa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.5µg/m3