Prezes JSW odwołany! Zmiany w zarządzie spółki

Jsw 04

Redakcja

23 lutego 2024

Stało się! Po zmianach w Radzie Nadzorczej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, doszło również do zmian w zarządzie. Stanowisko stracił dotychczasowy prezes Tomasz Cudny.

Przypomnijmy, że decyzją z dnia 12 lutego Minister Aktywów Państwowych Borys Budka, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki, odwołał z dniem 12 lutego 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:
- panią Halinę Buk (Buk) Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
- panią Jolantę Górską (Górska) Członka Rady Nadzorczej,
- pana Alojzego Nowaka (Nowak) Członka Rady Nadzorczej,
- pana Stanisława Pruska (Prusek) Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Borys Budka powołał nowych członków rady nadzorczej JSW:

- panią Katarzynę Bilińską (Bilińska),
- pana Artura Kisielewskiego (Kisielewski)
- pana Arkadiusza Mężyka (Mężyk),
- pana Pawła Rostowskiego (Rostowski),
- pana Krzysztofa Szlaga (Szlaga),
- pana Krzysztofa Wronę (Wrona).

Prezes JSW odwołany

Tylko kwestią czasu było, kiedy nowa rada nadzorcza zajmie się dotychczasowym składem zarządu JSW. W piątek 23 lutego spółka poinformowała o decyzji RN w sprawie prezesa Tomasza Cudnego.

- Rada Nadzorcza JSW odwołała w piątek (23 lutego) ze składu zarządu Spółki: Tomasza Cudnego, prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa, zastępcę prezesa zarządu ds. handlu - czytamy w komunikacie.

Równocześnie Rada Nadzorcza delegowała ze swojego składu Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania obowiązków prezesa zarządu, do dnia powołania nowego prezesa zarządu. Powierzyła mu również pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju.

fot. JSW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.5µg/m3 PM2.5: 2.2µg/m3