Pożegnalna Barbórka w kopalni Makoszowy. Trwa zbiórka pieniędzy

Makoszowy
Kastelik

Szymon Kastelik

30 listopada, 2022

Byłą jedną z najbezpieczniejszych kopalń na Górnym Śląsku. Wydobywany tam węgiel był najwyższej jakości. Niestety kopalnia Makoszowy upadła. Trwa zbiórka pieniędzy na "pożegnalną barbórkę". 

W sierpniu 2015 roku Beata Szydło, przyszła premier, obiecywała w kopalni Makoszowy, że górnictwo zostanie wskrzeszone. No... nie zostało. 30 grudnia 2016 roku był ostatnim dniem eksploatacji w KWK Makoszowy. Po 110 latach funkcjonowania, zabrzańska kopalnia przeszła w stan likwidacji. Teraz zakład ten zostanie ostatecznie zlikwidowany, 116 lat po jego uruchomieniu.

KWK Makoszowy była ostatnią działającą kopalnią na terenie Zabrza, które przecież słynęło z górniczych tradycji. Za kolejnych rządów jej znaczenie upadało, a bilans finansowy był na minusie. I nawet obietnice Szydło w niczym nie pomogły, a dzisiaj oceniane są jako kiełbasa wyborcza, która miała zachęcić górników i ich rodziny do głosowania.

Górnicy i związkowcy walczyli do samego końca. Znalazł się nawet jeden inwestor, który był zainteresowany odkupieniem zakładu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ale ostatecznie nie spełnił wszystkich wymogów (musiał m.in. zwrócić przyznaną KWK Makoszowy pomoc ze środków publicznych). Ostatecznie wraz z początkiem 2017 roku rozpoczął się proces likwidacji kopalni, która pod koniec 2022 roku zostanie całkowicie zamknięta.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Makoszowy zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na "Pożegnalną barbórkę w KWK Makoszowy". - Dla pracowników Kopalni Makoszowy w Zabrzu tegoroczna Barbórka będzie miała szczególne znaczenie. Z końcem grudnia 2022 r. ich kopalnia, po 116 latach pracy, będzie ostatecznie zamknięta - czytamy w opisie zbiórki. Ma to być symboliczne wydarzenie dla byłych pracowników kopalni oraz obecnych, którzy pracowali przy likwidacji. 

W grudniu 2021 roku SRK informowała, że po zakończeniu likwidacji w kopalni pozostanie 113 osób, w tym 42 posiadające uprawnienia emerytalne. Do alokacji pozostanie zatem 71 osób, w tym 24 zatrudnione w administracji. Spółka zapewnia, że nikt nie pozostanie bez pracy. 

fot. SRK


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

24 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.1µg/m3