Powstanie kanalizacja w Ostrowach Górniczych

Umowa 1

Redakcja

10 grudnia, 2023

Rusza budowa kanału tłocznego w Ostrowach Górniczych, co rozpoczyna podpinanie sosnowieckiej dzielnicy do systemu kanalizacji. Miasto planuje też budowę kanalizacji na ulicach w Kazimierzu Górniczym. 

W pierwszym etapie oprócz kanału tłocznego wybudowana będzie również kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Maczkowskiej oraz sieć kanalizacji deszczowej, która zapewni odprowadzenie wody z rejonu ulicy. Po wykonaniu tych robót ulica zyska nową nawierzchnię. Koszt tego zadania wynosi 7 mln zł, a za jego realizację odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Termin wykonania to październik 2024 r.

Sosnowiec i Wodociągi Sosnowieckie nadal szukają źródeł finansowania dla wartego ok. 60 mln zł projektu. Cała inwestycja, która będzie realizowana w kolejnych etapach obejmuje jeszcze budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Starzyńskiego, Metalowej, Klubowej, Górnej, Juliuszowskiej, Feliks – bocznej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej i Niecałej. To prawie 10 km sieci kanalizacyjnej, prawie 1 km sieci wodociągowej oraz ponad 3 km kanalizacji deszczowej.

Sosnowiec szykuje też przetarg na budowę 1 km sieci kanalizacyjnej w ulicy Fredry w Kazimierzu Górniczym wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej (prawie 1 km). Prace obejmują częściowo również ul. Anki Kowalskiej i Broniewskiego, a także budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań na ul. Fredry. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ul. Anki Kowalskiej w kierunku ul. Nowej. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w pierwszym kwartale 2024 roku. Według założeń, etap będzie realizowany przez 15 miesięcy.

Kolejny etap to budowa sieci w ulicy Nowej, a następne koncentrują się na mniejszych ulicach krzyżujących się z ulicą Nową. Całość to koszt ponad 30 mln zł.

fot. UM Sosnowiec

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.7µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3