Porozumienia dot. Europejskiego Miasta Nauki. "Sektor akademicki będzie motorem transformacji"

Porozumieniemiastonauki

Redakcja

22 września, 2022

W Planetarium Śląskim instytucje samorządowe i siedem uczelni z woj. śląskiego podpisały porozumienie dotyczące Europejskiego Miasta nauki, którym w 2024 roku będą Katowice.

Samorządy i uczelnie podpisały porozumienie:

Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co dwa lata, począwszy od 2004 roku. Jego ideą jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki. Obejmuje to wspieranie badań, naukowców, zainteresowania nauką młodszych pokoleń, festiwale naukowe oraz wzmocnienie lokalnego środowiska badaczy. 

Decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zapadła w grudniu 2021 r. W lipcu 2022 roku podczas konferencji w Leiden, prezydent Katowic Marcin Krupa odebrał z rąk burmistrza Henri Lenferink klucz symbolizujący tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Po raz pierwszy tytuł Europejskiego Miasta Nauki został przyznany miejscowości z Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczenie w wyborze Katowic miał m.in. Śląski Festiwal Nauki. Stowarzyszenie EuroScience, przyznające tytuł EMN, doceniło m.in. wzorową współpracę włodarzy miasta z uczelniami organizującymi ŚFN, na czele z pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia, czyli Uniwersytetem Śląskim.

Wraz z tytułem Europejskiego Miasta Nauki wiąże się prawo organizacji w 2024 roku EuroScience Open Forum (Otwarte Forum EuroScience – ESOF). Jest ono poświęcone kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. Będzie to jedne z największych i najbardziej prestiżowych wydarzenie o charakterze technologicznym i naukowym na świecie. 

W czwartek, 22 września w Planetarium Śląskim podpisano porozumienie dotyczące współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Dokument podpisali: marszałek woj. śląskiego, wojewoda śląski, przewodniczący GZM, prezydent Katowic oraz rektorzy siedmiu uczelni publicznej: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. To pierwszy raz w historii, kiedy siedem największych uczelni z województwa śląskiego będzie ze sobą współpracować przy jednym projekcie. 

- Przyjęliśmy strategię, że szeroko pojęty sektor akademicki będzie motorem transformacji - powiedział marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski, który dodał, że liczy na to, iż uda się przekazać środki unijne i rządowe na rozwój uczelni wyższych. 

- Chciałbym pogratulować nam mądrości. To unikalna skłonność w naszym kraju, żeby zapomnieć o indywidualnych ambicjach i zobaczyć siłę w połączeniu we współpracy - stwierdził rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3