Ponad 6,8 mln zł dla Rudy Śląskiej z PFRON. Na co zostaną przeznaczone środki?

Dofinansowanie z pefron w rudzie śląskiej

Redakcja

4 kwietnia 2024

Ponad 6,8 mln zł wpłynie do kasy Rudy Śląskiej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To o ok. 1,1 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwałę w tej sprawie podjęli rudzcy radni na ostatniej sesji Rady Miasta.

Niecałe 4,4 mln zł jest zarezerwowanych zgodnie z przepisami na całoroczną działalność warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy 130 osób z niepełnosprawnościami. 

- Dzięki temu, że mamy na terenie miasta takie warsztaty, mieszkańcy kwalifikujący się do tego rodzaju zajęć nie muszą dojeżdżać poza teren Rudy Śląskiej, co byłoby dla nich sporym utrudnieniem – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnościami zostanie przeznaczonych 800 tys. zł, a na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 670 tys. zł.

Ponad 565 tys. zł zostało przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, a 150 tys. zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

– Udało się nam wygospodarować na ten cel o 50 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku, z czego się bardzo cieszę się, gdyż jest to kontynuacja naszych działań - zaznacza Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Po blisko 108 tys. zł. przeznaczono na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej czy na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu przeznaczono prawie 21 tys. zł, z kolei na zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy niecałych 4 tys. zł.

Środki z PFRON to nie jedyne źródło pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. 

– Staramy się pozyskiwać pieniądze również z innych dostępnych programów, takich jak Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 i Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, które są finansowane z Funduszu Solidarnościowego – zaznacza dyrektor Morys. 

Na ich wykonanie miasto otrzymało w tym roku odpowiednio ponad 1,2 mln zł oraz niecałe 263 tys. zł. Warto też wspomnieć o programie „Aktywny Samorząd”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o pomoc np. w likwidacji barier w poruszaniu się czy utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

powiązane artykuły:

Ruda slaska
Lokalne 26 marca 2024

Znane są już dokładne założenia przebudowy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Powstał

Mieszkania w rudzie slaskiej
Lokalne 26 marca 2024

Na lata 2024 -2026 władze Rudy Śląskiej zaplanowały budowę mieszkań w rejonie ul. Szczęść Boże w

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.4µg/m3 PM2.5: 10.7µg/m3