Ponad 11 mln złotych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych [WIDEO]

IMG 20220615 150517

Redakcja

15 czerwca, 2022

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej, obejmującej 49 beneficjentów, którzy mają zrealizować 59 zadań. Kwota przeznaczona na ich realizację to 11 498 410,00 zł.

Na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych składane są wnioski, dotyczące realizacji zadań m.in. dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Każdy wniosek podlega kwalifikacji terenowej z udziałem przedstawiciela Wnioskodawcy. Sporządzany jest protokół kwalifikacyjny, który określa czy wnioskowane zadanie będzie podlegało dofinansowaniu (w całości lub w części).

Następnie na podstawie zebranej dokumentacji dokonuje się oceny wniosków (karta oceny). Każdy wniosek uzyskuje odpowiednią liczbę punktów, ilość zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście rankingowej wniosków przyjętych do realizacji, zatwierdzanej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego.

Inwestycje związane z budową dróg dojazdowych mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. 23 procent ludności województwa zamieszkuje na terenach wiejskich

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.2µg/m3 PM2.5: 8.5µg/m3