W Częstochowie pojawiło się 10 ogólnodostępnych stacji ładowania elektryków

58898

Redakcja

15 czerwca, 2022

W Częstochowie, w czerwcu oddano do użytku 10 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powstały w ramach planu przyjętego przez samorząd. Ich realizatorem jest Tauron.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miasta w 2020 r. w Częstochowie ma docelowo powstać 44 stacje z 90 punktami ładowania pojazdów elektrycznych.  

Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja.
Miasto natomiast ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Jak poinformował operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w czerwcu włączone do użytku zostało pierwszych 10 ogólnodostępnych stacji (w każdym dwa punkty ładowania o mocy 22 kW) w lokalizacjach:
- plac Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej)
- ul. 7 Kamienic
- ul. Szajnowicza-Iwanowa 57
- ul. Knauera (przy PWiK)
- ul. Okólna 105
- ul. Rakowska 10
- ul. Lechonia 30
- ul. Próchnika (za marketem)
- ul. Kurpińskiego "Ponurego" (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)
- ul. Starzyńskiego 17.

Ładowanie odbywa się na nich w sposób taki sam, jak na stacjach będących własnością TAURON Nowe Technologie tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc

W kolejnych miesiącach do użytku powinny być oddawane kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych z przyjętym planem.
W mieście działają też stacje ładowania, które nie są ujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay czy stacji paliw.

 

Źródło: UM Częstochowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 28.1µg/m3 PM2.5: 23.2µg/m3