Politechnika Śląska przechodzi na tryb zdalny

Csm 28336582 1553442838038115 401247107901772609 o 1 98e62d27f3

Redakcja

22 stycznia, 2022

W związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem Sars-Cov-2 w regionie, w czasie od 21 stycznia 2022 r. od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 r. wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W trybie kontaktowym nadal mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne. Badania konieczne w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych również mogą odbywać się w formule kontaktowej, na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w formie kontaktowej. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za zgodą rektora na wniosek prodziekana ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształceni.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.6µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3