Kolejne miliony na walkę ze smogiem dla Rybnika

Industry g07aa4ff7b 1920

Redakcja

22 stycznia, 2022

Unijne miliony na likwidację węglowych źródeł ciepła i termomodernizację w miejskim zasobie mieszkaniowym. Rybnik otrzyma 13,6 mln zł z unijnego Funduszu Spójności.

Wieloletni  program miasta, mający na celu poprawę jakości powietrza na terenie Rybnika, otrzyma kolejny znaczący zastrzyk środków zewnętrznych. Chodzi o projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika”.

Na jego realizację rybnicki samorząd otrzyma ponad 13,6 mln zł dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności w ramach organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursu z poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymała warta 17,3 miliony złotych inwestycja obejmująca 16 zarządzanych przez rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których znajduje się 168 mieszkań. We wszystkich budynkach objętych projektem przestarzałe źródła węglowe, głównie piece kaflowe, zostaną zastąpione przez źródła oparte o gaz lub ciepło sieciowe. Zostanie też wykonana instalacja centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej”

informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W ramach projektu w 14 budynkach zostaną przeprowadzone prace polegające na dociepleniu przegród budowlanych, czego wynikiem będzie znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Inwestycja zostanie przeprowadzona w 2022 r.

Budynki objęte projektem:

  • 10 budynków w dzielnicy Paruszowiec-Piaski: ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9, 1A, 3A, 5A, 7A, 9A (nowe źródła ciepła oparte o gaz);
  • 4 budynki w dzielnicy Rybnik-Północ – ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11A/Piasta 19 (przyłączenie do sieci ciepłowniczej);
  • 2 budynki w Niedobczycach – ul. Andersa 13, 17 (nowe źródła ciepła oparte o gaz).

 

Efektem projektu będzie redukcja zapotrzebowania na energię końcową wynosząca 6 834,41 GJ (1898,54 MWh) rocznie, co z kolei przełoży się na redukcję emisji CO2 w wysokości 738,93 ton rocznie.

To kolejny projekt dotyczący miejskich wielorodzinnych budynków mieszkalnych, na który udało się uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych na poprawę jakości powietrza. W ramach poprzednich projektów w latach 2018-2021 wykonano inwestycje termomodernizacyjne w 84 wielorodzinnych budynkach ZGM, w których znajdują  się 1702 mieszkania”

podsumowuje Piotr Kuczera.

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 19.8µg/m3 PM2.5: 16.8µg/m3