Policja zbada funkcjonariuszy i pracowników w swoich laboratoriach na obecność koronawirusa

Csm KK137322 c144fe6d92

Redakcja

19 czerwca 2020

Wspólnie z MSWiA Komendant Główny Policji, po konsultacji z GIS, podjął decyzję, aby zobowiązać Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i wybrane laboratoria w kraju do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych funkcjonariuszy i pracowników Policji na obecność koronawirusa - poinformował PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Ciarka dodał, że dzięki temu odciążona zostanie publiczna służba zdrowia, a policjanci i pracownicy Policji będą badani maksymalnie szybko.

Komendant Główny Policji, we współpracy z GIS polecił przygotowanie zasad pobierania, zabezpieczenia i badania materiału do badań od policjantów i pracowników cywilnych Policji. Na podstawie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych i w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opracowano i wdrożono algorytm postępowania określający zasady i warunki przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku badania obecności wirusa SARS-CoV-2 wśród policjantów i pracowników Policji. Ponadto, przedstawiciele CLKP mieli okazję skonsultowania działań z międzynarodowymi ekspertami, korzystając ze wsparcia dr Palomy Cuchi, Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Jak przekazał w rozmowie z PAP insp. Mariusz Ciarka, komendant główny od początku epidemii podejmował działania mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa policjantom i pracownikom.

"Przypomnę, że jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce bardzo szybko wprowadziliśmy pracę zdalną w naszych służbach. Tam gdzie było to oczywiście możliwe, ponieważ policja musi funkcjonować 24 godziny na dobę. Dotyczyło to głównie pracowników cywilnych, wyposażyliśmy funkcjonariuszy i pracowników w środki dezynfekujące, ochronne i wprowadziliśmy odpowiednie procedury ochronne, wszystko po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa naszym ludziom i ich rodzinom" - zaznaczył policjant.

"Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie policjantów i ich bliskich Komendant Główny Policji podjął decyzję, aby po konsultacji z GIS zobowiązać nasze policyjne laboratoria, czyli Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i laboratoria wyszczególnione w kraju do przeprowadzania przesiewowych badań genetycznych policjantów i pracowników Policji w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2." - tłumaczył.

Wskazał, że policyjne laboratoria zostały wcześniej przygotowane. "Docelowo niezależenie od takich badań, którym będą poddawani policjanci, którzy będą czuli taką potrzebę, bo będą uczestniczyli w takich zdarzeniach czy interwencjach, które będą to uzasadniały, będziemy dążyli też do przeprowadzania badania na bardziej szeroką skalę w porozumieniu z GIS-em policjantów, gdzie jest to konieczne" - zaznaczył.

Już w początkowej fazie pandemii zawieszono funkcjonowanie szkół policji, a także zawieszono bądź odwołano kursy zawodowe skierowane do funkcjonariuszy i pracowników Policji. W związku z tym rozpoczęcie genetycznych badań przesiewowych w środowisku policyjnym było kluczowe w celu zapewnienia ciągłości pracy Policji.

W chwili obecnej, dzięki uruchomieniu badań przesiewowych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji możliwe jest wznowienie działalności placówek dydaktycznych policji i kontynuowanie szkoleń zawodowych minimalizując ryzyko wystąpienia zakażeń wśród słuchaczy i wykładowców. CLKP, posiadając odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę, okazało się w pełni gotowe do podjęcia dodatkowych zadań zleconych przez Ministra - tłumaczy rzecznik.

"Widzimy konieczność przeprowadzenia takich badań również w stosunku do policjantów Komendy Stołecznej Policji, gdzie było najwięcej zabezpieczeń. Policjanci musieli zabezpieczać różnego rodzaju imprezy, zgromadzenia, mając kontakt z ludźmi z całego kraju. Chodzi też o policjantów, którzy na co dzień wykonywali czynności w zagrożeniu związanym z kontaktem osobami zakażonymi jak np. sprawdzanie osób będących na kwarantannie, czy osób podanych izolacji" - dodał.

Z badania będą mogli skorzystać wszyscy policjanci, którzy podejrzewają, że mogą mieć objawy choroby. "Jeżeli policjant zgłosi taką chęć, będzie przebadany przez nas niezależnie od publicznej służby zdrowia" - podał.

W ocenie rzecznika KGP dzięki tej decyzji odciążona zostanie służba zdrowia. "Publiczna służba zdrowia, może teraz swoje siły skierować w większym zakresie do osób cywilnych, wyłączając z tego funkcjonariuszy policji, a przypomnę, że samych policjantów i pracowników policji jest prawie 128 tys." - podkreślił.

"Naszymi siłami dla bezpieczeństwa naszych policjantów możemy jak najszybciej przeprowadzić takie badania. Po minimalnym czasie, jaki jest przewidziany zgodnie z procedurami na badania, znane będą wyniki" - poinformował dodając, że dzięki temu policjanci nie muszą być skierowani na dłuższą kwarantannę. "Mogą dalej służyć społeczeństwu" - powiedział.

Badania przesiewowe pozwalają też na to, by w przypadku podejrzenia kontaktu funkcjonariusza lub pracownika Policji z zakażoną osobą, jak najszybciej skierować go na badania, natomiast w przypadku uzyskania ujemnego wyniku - maksymalnie skrócić czas, w jakim osoby te musiałyby pozostawać w izolacji.

Podjęte starania związane z rozpoczęciem badań przesiewowych w Policji nie są jedynymi działaniami jakie Komenda Główna Policji podejmuje w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji. Praktycznie od samego początku trwania epidemii podejmowane są kroki w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, poprzez zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej, dostępu do środków dezynfekcyjnych, jak również poprzez reorganizację pracy, np. wprowadzanie, w miarę możliwości, świadczenia pracy na odległość.

Rzecznik podkreśla, że w przyszłości, po weryfikacji skuteczności opracowanych przez Policję procedur, można będzie rozważyć wykorzystanie zdobytych doświadczeń w innych instytucjach, w procesie ponownego uruchamiania działalności przedsiębiorstw i odmrażania gospodarki. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.9µg/m3 PM2.5: 18.5µg/m3