Podwyżka opłaty za przejazd A4. GDDKiA: Wzrost ten jest niezasadny

A4

Redakcja

7 lutego, 2024

GDDKiA krytykuje plan podniesienia stawki za przejazd A4 Katowice - Kraków przez Stalexport Autostrada Małopolska. Według dyrekcji może wpłynąć to na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Stalexport Autostrada Małopolska wystąpił o zgodę na zmianę od 1 kwietnia stawek opłat za przejazdy pojazdów:

  • kategorii 1 (innych niż motocykle) – o 1 zł, z kwoty 15 PLN do kwoty 16 PLN;
  • kategorii 2, 3, 4 i 5 – o 3 zł, z kwoty 46 PLN do kwoty 49 PLN.

Nowe stawki będą obowiązywać na każdym z dwóch Placów Poboru Opłat (PPO) – w Mysłowicach i Balicach. Koncesjonariusz uzasadnia tę decyzję kumulacją wydatków inwestycyjnych wynikających ze zbliżającego się końca umowy koncesyjnej.

– W najbliższych latach musimy skumulować prace budowlane na A4 Katowice-Kraków, bo tylko w stosunkowo krótkim horyzoncie czasu możemy przewidywać, w jakim stanie będzie infrastruktura w momencie przekazania autostrady stronie publicznej. Dlatego odcinki, które z powodzeniem mogłyby funkcjonować jeszcze jakiś czas bez szkody dla bezpiecznej i komfortowej jazdy, musimy remontować już teraz. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i usług spowodował, że koszty zaplanowanych do końca koncesji inwestycji będą istotnie wyższe, niż pierwotnie zakładaliśmy. To bezpośrednie przesłanki wnioskowania o zmianę stawek za przejazdy zarządzaną przez nas autostradą – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM S.A.

Jak informuje SAM S.A., koszty usług budowlanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosły o 26%, a ceny asfaltu niemal o 50%.

GDDKiA o podwyżkach i zagrożeniach

Do planowanej podwyżki opłat za przejazd koncesjonowanym odcinkiem A4 odniosła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

- Wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy - komentuje GDDKiA, które według umowy nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Dlatego dyrekcja zwróci się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

Ponadto według GDDKiA droższy przejazd za A4 zachęci kierowców do omijania tej trasy, co wpłynie na bezpieczeństwo dróg lokalnych i regionalnych. 

- Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju - komentuje GDDKiA.

fot. GDDKiA

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 32.8µg/m3 PM2.5: 26.0µg/m3