Podpisano umowę na budowę tężni solankowej w Siewierzu

1658283993 16582428611634598183 1634547615d04

Redakcja

23 lipca, 2022

W Siewierzu podpisano umowę na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego. Termin realizacji zadania planuje się na 19 grudnia 2022 r.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest firma KADJA Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu. Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Obiekt będzie wykonany w stylu nowoczesnym i nawiązującym do istniejących obiektów na terenie Parku Miejskiego. Tężnię zaprojektowano jako asymetryczny, prostopadłościenny obiekt na rzucie trapezu. Do obiektu z każdej strony przylegać będzie ażurowa pergola wykonana z drewna, zwężająca się stopniowo w jednym kierunku. Na górną część pergoli składać się będą poziome belki zapewniające zacienienie w upalne dni.

Tężnia wykonana zostanie w konstrukcji z drewna iglastego modrzewiowego, wypełnionej odpowiednio ułożonymi i zagęszczonymi gałęziami z krzewów tarniny i z zadaszeniem przykrytym gontem bitumicznym. Pod pergolą zamontowane zostaną ławki oraz punktowe oświetlenie tężni i pergoli. Wykonany zostanie również monitoring obiektu. W pobliżu tężni przewidziano nasadzenia roślinności ozdobnej odpornej na działanie aerozolu solanki.

Z ławek wokół samej tężni jednocześnie korzystać będzie mogło minimum 40 osób, a dodatkowo około 20 osób w strefie pergoli.

Tężnia będzie pełnić funkcję rekreacyjną, turystyczną oraz leczniczą, w szczególności górnych dróg oddechowych, zatok i płuc.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie 999.300,00 zł przy udziale dofinansowania w wysokości 200.000,00 złotych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności na 2022 rok.

Na realizację zadania samorząd Gminy Siewierz przeznaczy również środki w wysokości 250.000,00 zł z nagrody uzyskanej w konkursie "Rosnąca odporność" zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

 

Źródło: UMiG Siewierz

1658298944 1658242861dsc 0413

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.2µg/m3 PM2.5: 7.5µg/m3