Pętla w Chebziu zostanie zmodernizowana!

Podpisanie umowy Chebzie pętla 03 Fot Joanna Olszówka

Redakcja

29 czerwca, 2023

Pętla tramwajowa w Rudzie Śląskiej - Chebziu ma swoja najlepsze lata dawno za sobą. Zostanie w końcu zmodernizowana. Prace ruszą jesienią.

Umowa w tej sprawie została już podpisana w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie Batorym. Modernizację wykona firma NJN Damian Kłosek z Knurowa, która w wyniku postępowania przetargowego została wybrana generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej. Koszt to około 22,3 mln zł brutto. Ta sama firma kończy już prace związane z zadaniami w Zabrzu. 

Pierwotny plan zakładał jedynie wymianę rozjazdów na pętli, jednak ostatecznie udało się Spółce rozszerzyć zakres prac. – To dla nas bardzo ważna zmiana i bardzo się cieszę, że - dzięki wytężonej pracy naszych pracowników - ostatecznie doprowadziliśmy do tego, iż prace w Chebziu obejmą całą pętlę, aż do odcinków zmodernizowanych w ramach wcześniejszych inwestycji. Dzięki tej inwestycji pasażerowie korzystający z tego ważnego węzła komunikacyjnego zyskają zupełnie nową jakość podróżowaniapodkreślił Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

To będzie bardzo duża modernizacja. Przebudowane zostanie ok. 1350 metrów toru pojedynczego, z czego większość stanowić będzie torowisko klasyczne na podkładach strunobetonowych; na przejazdach drogowo-torowych oraz przejściach dla pieszych zastosowana zostanie technologia ciężka, wykorzystująca prefabrykowane płyty torowe z montażem szyn za pomocą elastycznych mas zalewowych. Układ torowy wyposażony zostanie w system smarowania szyn, rozjazdy, połączenia międzytorowe oraz sygnalizację świetlną uwzględniającą priorytet przejazdu dla tramwajów. Posadowione zostaną nowe słupy, na których rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna. Przebudowany zostanie również układ zasilania oraz oświetlenia terenu pętli. 

Jak dodają Tramwaje Śląskie, powstaną nowe platformy przystankowe wraz z wiatami przystankowymi, tablicami SDIP oraz biletomatem. Modernizacja będzie dotyczyć również chodników z nowymi dojściami do peronów. Powstanie ścieżka rowerowa wraz z wiatą rowerową oraz droga technologiczna dla obsługi technicznej urządzeń. Wykonawca przeprowadzi budowę odwodnienia torowiska wraz z budową przepompowni i podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a także przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego.

Ze względu na prowadzone prace modernizacyjne torowisk w innych częściach GZM i wynikające z tego przerwy w ruchu tramwajów, nie możemy w tej chwili zamknąć pętli Chebzie, a też robót na pętli nie da się wykonać przy utrzymanym ruchu tramwajowym. Dlatego założyliśmy, że prace w Chebziu rozpoczną się 1 październikawyjaśnia prezes Knapik. Plan zakłada zawieszenie ruchu tramwajowego na 4 miesiące. Roboty powinny zostać ukończone pod koniec lutego 2024 roku.

Zadanie pn. „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

fot. Tramwaje Śląskie

Chebzie pętla projekt

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3