Pełne obłożenie dziennej psychiatrii dziecięcej w cieszyńskim szpitalu. Gwałtowanie rośnie liczba młodych pacjentów!

Szpital slaski w cieszynie

Redakcja

31 maja 2024

Gwałtowanie rośnie liczba młodych pacjentów, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. Dane z NFZ są alarmujące – w ostatnich latach liczba dzieci do 13. roku życia wymagających opieki psychiatrycznej wzrosła o 87%, a w grupie wiekowej od 13. do 18. roku życia – o ponad 160%. W obliczu tych wyzwań i w odpowiedzi na rosnące trudności w zakresie zdrowia psychicznego najmłodszych z powiatu cieszyńskiego, Szpital Śląski w marcu uruchomił Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, w którym zajęte są już wszystkie miejsca. W kwietniu uruchomiono Poradnię zdrowia psychicznego oraz już wcześniej – Poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży. 

Szpital Śląski w Cieszynie już od dłuższego czasu podejmował starania o utworzenie oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W 2023 roku zwrócił się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o ogłoszenie konkursu na prowadzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na II poziomie referencyjnym. Placówka otrzymała wówczas informację,
że potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego w subregionie południowym województwa (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko-Biała) są zaspokojone i Śląski OW NFZ nie planuje ogłaszania postępowań konkursowych. Decyzja ta wzbudziła sprzeciw Szpitala Śląskiego, który na podstawie danych z działalności Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży potwierdzał ogromną potrzebę specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych dla tej wrażliwej grupy pacjentów w regionie. Pomimo tych trudności, w marcu tego roku placówka przy wsparciu Powiatu Cieszyńskiego uruchomiła Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży
oraz Poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Działalność oddziału i poradni finansowana jest przez Powiat Cieszyński. W województwie śląskim znajduje się zaledwie 8 oddziałów świadczących dzienną pomoc psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Teraz do ich grona dołączył cieszyński szpital.

- W Szpitalu Śląskim w Cieszynie 3 lata temu utworzyliśmy Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży z powiatu cieszyńskiego. Już pierwsze miesiące jej funkcjonowania pokazały jak wielkie i niezaspokojone są potrzeby młodych mieszkańców regionu w tym zakresie. Poradnia dotychczas udzieliła ponad 19 tys. świadczeń dla dzieci i młodzieży. Jako placówka byliśmy zdeterminowani do podjęcia działań zmierzających do utworzenia miejsca, które świadczyć będzie profesjonalną i specjalistyczną pomoc psychiatryczną. Mieliśmy doświadczenie organizacyjne oraz odpowiednie zasoby i zgromadziliśmy wykwalifikowaną kadrę. Dzięki wsparciu Powiatu Cieszyńskiego osiągnęliśmy cel i w marcu uruchomiliśmy Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, a w kwietniu Poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Chcemy jednak nadal rozwijać psychiatrię dziecięcą w regionie – wskazuje Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Leczenie w oddziale, terapia i nauka

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Śląskim obejmuje opieką 15 pacjentów w wieku 13-18 lat mieszkających w powiecie cieszyńskim. Leczenie trwa ok. 6 miesięcy i realizowane jest w godzinach 8:00-13:30. W trakcie trwania pobytu w oddziale pacjenci są objęci indywidualnym nauczaniem w macierzystej szkole, które odbywa się po zajęciach oddziałowych. Z początkiem marca, kiedy uruchomiony został oddział, prowadzona była kwalifikacja pacjentów oraz ich pogłębiona diagnostyka, która służyła dostosowaniu programu terapeutycznego do ich potrzeb. Pierwsi młodzi pacjenci rozpoczęli cykl leczenia w połowie marca. Już niebawem, czyli po ok. 3 miesiącach pobytu, personel przeprowadzać będzie indywidualną ocenę funkcjonowania pacjenta pod kątem nasilenia objawów oraz możliwości powrotu do jego codziennych obowiązków. Młodzież ma codzienną terapię grupową, uczestniczy w terapii zajęciowej, ma także indywidualne konsultacje oraz jest pod stałą opieką lekarza psychiatrii. W oddziale przebywają pacjenci, którzy borykają się z nasilonymi objawami w zakresie obniżonego nastroju, lęku, autoagresji, braku motywacji do działania i do wypełniania obowiązku szkolnego, aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym i rówieśniczym oraz radzenia sobie z wymaganiami, które stawia przed nimi współczesność.

Zasady przyjęcia

Do przyjęcia do oddziału wymagane jest skierowanie lekarskie oraz pozytywne przejście kwalifikacji przeprowadzanej przez personel oddziału. Kwalifikacja obejmuje konsultacje z lekarzem psychiatrą oraz z psychologiem lub psychoterapeutą. Ma to przede wszystkim na celu stworzenie takiej grupy oddziałowej, w której skuteczność leczenia będzie możliwie najwyższa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w oddziale i ogromne zapotrzebowanie na tego typu leczenie, kwalifikacja jest ważnym elementem pracy oddziału.

Dwie specjalistyczne poradnie

Wraz z oddziałem dziennym psychiatrycznym, uruchomiona została poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w której przeprowadzana jest pogłębiona diagnostyka i terapia. Pierwsi pacjenci zostali przyjęci 15 kwietnia. W sytuacji, gdy diagności stwierdzą konieczność objęcia leczeniem farmakologicznym młodego pacjenta, dziecko lub nastolatek może zostać skierowane na konsultację psychiatryczną.

Od 2021 roku Szpital Śląski prowadzi ponadto poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Dotychczas udzielono ponad 19 tysięcy świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat. W ramach poradni prowadzona jest diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, grupowa oraz rodzinna oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży niewymagających objęcia procesem psychoterapeutycznym. Bardzo ważnym elementem pracy terapeutycznej jest praca terapeutów środowiskowych, którzy świadczą wsparcie terapeutyczne w środowisku domowym i szkolnym.

powiązane artykuły:

Rozbudowa5
Lokalne 23 marca 2022

Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy drugiego piętra Pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego w

Jhjuytf
Wiadomości 23 października 2021

W tegoroczną jesień wchodzimy z kiepskim samopoczuciem. Psychiatrzy podkreślają, że coraz więcej osó

Wiadomości 5 kwietnia 2021

Dzieci i młodzież nie mają takiej samej jak dorośli odporności psychicznej czy umiejętności poradzen

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.3µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3