Ostatnie dni naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu w Katowicach

Budzet obywatelski katowic

Redakcja

7 kwietnia 2024

Już po raz jedenasty katowiczanie mogą zgłaszać swoje propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w przypadku BO, 8 kwietnia zakończy się również nabór wniosków do V edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Mieszkańcy zgłosili już ponad 250 projektów do obu tych procedur.

Od początku funkcjonowania katowickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli prawie 3,5 tys. propozycji, z których 1266 o łącznej wartości prawie 175 mln złotych, zostało wybranych do realizacji. 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego można złożyć na kilka sposobów - elektronicznie za pomocą formularza online (dostępny na stronie bo.katowice.eu), poprzez ePUAP lub e-mail (wnioskiBO@katowice.eu) oraz papierowo – taki wniosek należy osobiście lub przez pełnomocnika dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego BO mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta (Rynek 13), w pokoju 205. Niezależnie od wybranej formy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje zadania do 8 kwietnia br.

- Nasze doświadczenie z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego pokazuje, że zdecydowana większość wniosków jest zgłaszana przez mieszkańców pod koniec naboru. Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom 8 kwietnia Punkt Konsultacyjny BO będzie działał w wydłużonych godzinach pracy od 7.30 do 19.00 – informuje Justyna Buchalik, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice. – Przygotowanie wniosku warto rozpocząć nieco wcześniej. 
-Na stronie bo.katowice.eu dostępne są liczne materiały pomocnicze, które pozwalają zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania – dodaje naczelniczka.

W przypadku ZB zgłoszone zadanie lokalne musi dotyczyć dzielnicy zamieszkania wnioskodawcy.

Lista poparcia

Obligatoryjnym załącznikiem do każdego wniosku do Budżetu Obywatelskiego jest lista poparcia. W przypadku zadań ogólnomiejskich to 50 podpisów mieszkańców Katowic. Natomiast w przypadku zadań lokalnych liczba niezbędnych podpisów osób popierających pomysł jest uzależniona od liczby mieszkańców dzielnicy, której dotyczy wniosek. Zazwyczaj jest to kilka lub kilkanaście podpisów, a w przypadku dzielnic z wyższą liczbą mieszkańców jak Ligota-Panewniki czy Śródmieście to odpowiednio 27 i 23.

Pomysły na wnioski

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioskodawcy przy tworzeniu projektów mogą wykorzystać informacje zebrane w Dzielnicowej Giełdzie Pomysłów. W ramach przygotowanej ankiety, w obrębie jednej dzielnicy, mieszkańcy mogli wskazać kilka pomysłów na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Łącznie wypełniono 371 ankiet. Pomysły wraz z lokalizacją należało dopasować do kategorii, które wyodrębnione zostały na podstawie najczęściej zgłaszanych pomysłów w Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy Katowic najwięcej propozycji przypisali do kategorii:

• Infrastruktura drogowa i rowerowa – 214

• Zieleń miejska i mała architektura – 174

• Kultura i integracja mieszkańców – 133


powiązane artykuły:

Katowicki budzet obywatelski
Lokalne 6 marca 2024

Już po raz jedenasty katowiczanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do zrealizow

Zielony Budżet miasta Katowice
Lokalne 26 lutego 2024

Po raz piąty mieszkańcy Katowic będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach Zielonego B

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3