Obywatele Indii zatrzymani w Chorzowie

Sg

Redakcja

22 maja 2023

Autobusem znanej firmy transportowej do Polski wjechali obywatele Indii. Jak się okazało, do strefy Schengen przedostali się przez granicę ukraińsko-węgierską. Nie posiadali uprawnień do przebywania na terytorium Polski. 

Podczas kontroli legalności pobytu na terytorium RP funkcjonariusze z PSG w Sosnowcu zatrzymali trzech obywateli Indii w Chorzowie. 

- Cudzoziemcy przedstawili do kontroli swoje oryginalne paszporty, jednakże nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu lub pobytu. Mundurowi w toku prowadzonych czynności służbowych ustalili, że cudzoziemcy przybyli na terytorium strefy Schengen w 2022 lub na początku 2023 roku z Ukrainy do Węgier - informuje straż graniczna.

Następnie, nielegalnie przekraczając granicę ze Słowacją, w autokarach znanej firmy transportowej przyjechali do Polski. Jak się również okazało wszyscy nie posiadali zgody prawnej na przebywanie w Polsce. Stosowny wniosek złożyli do Wojewody Śląskiego.

- W związku z przebywaniem na terytorium naszego kraju, nie posiadając do tego tytułu pobytowego, cudzoziemcy zostali zatrzymani oraz ukarani mandatami karnymi w wysokości 300 złotych każdy. Każdy z nich został pouczony w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy do Polski. Ponadto Komendant PSG w Sosnowcu wszczął wobec wszystkich postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu - dodaje straż graniczna. 


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 8.2µg/m3