Nowy wydział Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Csm 17 05 23 Nominacja Drobniak 9 3eb9f412bc

Redakcja

25 maja, 2023

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach utworzony został Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. 17 maja 2023 r. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak wręczyła oficjalnie powołanie do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału dr. hab. Adamowi Drobniakowi, prof. UE. 

Wniosek o utworzenie nowego wydziału złożyła rektor UE w Katowicach, prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów złożony będzie z pięciu katedr:

  1. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  2. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  3. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (dotychczas wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  4. Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej (dotychczas Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej wchodząca w skład Wydziału Ekonomii);
  5. Katedra Transformacji Energetycznej (nowoutworzona).

-  Za utworzeniem nowego Wydziału przemawia dorobek naukowy, dydaktyczny oraz ekspercki w problematyce gospodarki przestrzennej, środowiskowej i regionalnej, a także pozycja i rozpoznawalność środowiska UE Katowice wśród naukowców specjalizujących się w tego rodzaju zagadnieniach, a także podniesienie pozycji Uniwersytetu zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym - informuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Dziekanem wydziału został dr. hab. Adam Drobniak, prof. UE. 

fot. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.7µg/m3 PM2.5: 12.4µg/m3