Nowy most nad Rawą. Zmienia się organizacja ruchu

Nowy most nad Rawą 2

Redakcja

31 marca 2023

Zakończyły się odbiory nowego mostu nad Rawą w rejonie Uniwersytetu Śląskiego, trwa też remont mostu nad rzeką w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. 4 kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Nowy most nad Rawą w ciągu ul. Bankowej kosztował około 4 mln zł, z czego 50% kwoty będzie zrefinansowane z subwencji Funduszu Rezerwy Ogólnej przyznawanej z Ministerstwa Infrastruktury

Przy okazji otwarcia nowego i bezpiecznego mostu, 4 kwietnia nastąpi zmiana organizacji ruchu, której głównym celem jest uspokojenie ruchu w tej części Śródmieścia. 

Zamknięcie przejazdu przez most dla ruchu samochodowego, ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz zatrzymywania i dojazd do nieruchomości wjazdem od ul. Szkolnej przez ul. Moniuszki to kompleksowe działanie, które dąży do stworzenia bezpiecznych warunków do poruszania się w obszarze zabudowanym, w pierwszym rzędzie z uwzględnieniem potrzeb pieszych i rowerzystów.

zmiana organizacji ruchu bankowa moniuszki

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w kwietniu podpisze umowę na remont lub całkowitą przebudowę 5 mostów i kładek dla pieszych. To duże postępowanie zakłada modernizację wiaduktu drogowego   w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad Rawą, remont wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II oraz rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.   

Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "DIAG-Most" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przewidziany termin realizacji robót to 15 miesięcy. Koszt realizacji robót wynosi prawie 30 mln zł — z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałe 5% będzie stanowił wkład własny Miasta Katowice.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3