Nowe linie, trasy i przystanki autobusowe w Dąbrowie Górniczej. Zmiany od 1 czerwca

Zmiany w kursowaniu autobusow w dabrowie

Redakcja

29 maja, 2023

Od 1 czerwca zmienią się trasy siedmiu linii autobusowych w Dąbrowie Górniczej. Większość będzie kursować częściej, niektóre zatrzymają się na zupełnie nowych przystankach. Pojawi się także połączenie centrum miasta z zakładami wzdłuż ulicy Roździeńskiego i strefą w Tucznawie.

Zmiany tras dotyczą linii 237, 604, 637, 640 (zastąpi 140), 644, 645 (zastąpi 972) i 716. W przypadku czterech wymienionych linii zmiany mają jeszcze jeden wspólny mianownik: 604, 637, 640 i 716 będą zatrzymywać się w nowym centrum przesiadkowym pod dworcem PKP. Dodatkowo dla linii 637 i 640 już na stałe będzie to przystanek końcowy i początkowy.

Trzy z wymienionych linii w dni robocze będą kursować znacznie częściej niż do tej pory: 604 co 20 min, a 640 i 716 co 40 min. 

Trasę zmieni także linia 644, która nie będzie już kursować przez Łęknice. Zapewni natomiast połączenie centrum miasta z zakładami przy ul. Roździeńskiego i w strefie ekonomicznej w Tucznawie. W tym miejscu ważna uwaga: do Tucznawy kursować będzie linia 644, zaś z powrotem 604.

Nowością na trasie linii 644 będzie obsługa zupełnie nowych przystanków – Gołonóg 11 Listopada, Gołonóg Podlesie i Gołonóg Młodych – które powstały przy ul. 11 Listopada, Tysiąclecia i Młodych.

Warto też wspomnieć o uruchomieniu dodatkowych kursów na linii 656. W efekcie linia ta naprzemiennie z linią 604 zapewni mieszkańcom Łęknic połączenie z Gołonogiem z częstotliwością kursowania co 20 minut.

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OD 1 CZERWCA

LINIA 237 w związku ze zwiększeniem liczby kursów na linii 640, zamiast do Gołonoga zostanie skierowana do Huty Katowice. To zapewni mieszkańcom Tucznawy bezpośredni dojazd do Polikliniki Dąbrowskiej. Z tego powodu została zwiększona liczba kursów w dni robocze między godz. 8 i 13. Dodatkowo, po wznowieniu kursowania tramwajów, linia zapewni dojazd do Strefy Ekonomicznej w Tucznawie po przesiadce z tramwaju na Hucie Katowice.

LINIA 604 w dni robocze kursować będzie co 20 minut pomiędzy osiedlem Mydlice i osiedlem Łęknice w obu kierunkach. Co drugi kurs z osiedla Łęknice zostanie wydłużony (przez Gołonóg Osiedle) do Huty Katowice. Dodatkowo w dni robocze wybrane kursy tej linii będą się rozpoczynać w Strefie Ekonomicznej w Tucznawie. Dzięki tym zmianom znacznie poprawi się dojazd do centrum i ZCO nie tylko z osiedla Łęknice, ale i z Trzydziestego i Dziewiątego. Linia będzie też wjeżdżać do nowego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym. Dotychczas połączenia do centrum miasta realizowane były tylko co 50 minut.

LINIA 640 zastąpi linię 140. Wraz z tą zmianą liczba kursów w dni robocze zwiększy się niemal dwukrotnie i linia kursować będzie co około 40 min, co poprawi dojazd do szkół w Gołonogu i centrum. Między Tucznawą a Gołonogiem kursować będzie po dotychczasowej trasie, natomiast od przystanku Gołonóg Osiedle zostanie skierowana ulicą Tysiąclecia przy LO im. Andersa i dalej aleją Zagłębia Dąbrowskiego i Graniczną, a następnie przez Reden i centrum do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP.

Linia 640 realizować będzie wszystkie dotychczasowe kursy w kierunku Trzebyczki, zapewniając dojazdy do Zespołu Szkół w Tucznawie.

LINIA 644 będzie kursować codziennie co 40 min z osiedla Mydlice przez Reden, aleję Majakowskiego, osiedle Kasprzaka (trasą przez Podlesie obsługując nowe przystanki Gołonóg Podlesie oraz Gołonóg Młodych) do Huty Katowice oraz w wybranych kursach do Strefy Ekonomicznej w Tucznawie. Dzięki zmianie trasy skomunikowany zostanie obszar dotychczas pozbawiony dostępu do komunikacji miejskiej w rejonie ulicy Tysiąclecia, Podlesie i Młodych. Linia zapewni także połączenia centrum miasta z zakładami pracy wzdłuż ulicy Roździeńskiego oraz ze Strefą Ekonomiczną w Tucznawie.

LINIA 645 na skutek zmian na liniach 604 i 644 zastąpi linię 972 i będzie kursować pomiędzy Hutą Katowice, osiedlem Kasprzaka, dworcem PKP w Gołonogu, aleją Zagłębia Dąbrowskiego, ulicą Graniczną i aleją Majakowskiego. Dzięki zmianom osiedle Kasprzaka zyska postulowane od dawna bezpośrednie połączenie z dworcem w Gołonogu. Linia obsługiwać będzie przystanek Gołonóg Tysiąclecia zlokalizowany na ulicy Tysiąclecia przy „zabytkowej” wiacie przystankowej typu Kalisz.

LINIA 716 we wszystkich kursach obsługiwać będzie wydłużoną trasę między przystankami Pogoria III Plaża – Gołonóg Dworzec PKP. Linia codziennie kursować będzie co 40 minut, natomiast w wakacyjne weekendy częstotliwość zwiększy się do 20 min. Dzięki wydłużeniu trasy linia zapewni dojazd do terenów rekreacyjnych przy Pogorii III mieszkańcom centrum Gołonoga, Manhattanu, Redenu i centrum miasta.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3