Nowa wystawa czasowa w Muzeum Śląskim

Wym plansza

Redakcja

18 grudnia, 2021

Wystawa Wymiary scenografii prezentuje prace nominowane do Nagrody Scenograficznej im. Jerzego Moskala. Celem konkursu i towarzyszącej mu ekspozycji jest realizacja wydarzenia promującego potencjał debiutujących artystów, wykorzystujących w swojej twórczości warsztat scenograficzny.

Konkurs jest wydarzeniem otwartym wobec rozwoju współczesnej scenografii i sztuk wizualnych, a także inspirującym, skierowanym do artystów rozpoczynających samodzielne działania, spotkaniem organizowanym przez Muzeum Śląskie w Katowicach.

W rywalizacji o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala biorą udział autorzy scenografii oraz twórcy filmów, widowisk i kostiumów, wykorzystujący możliwości multimediów.

Prace dyplomowe, a także debiutanckie scenografie zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: dr Mariusz Napierała, dr hab. Dorota Ogonowska, prof. Jacek Rykała, Jerzy Murawski wspólnie z dr Barbarą Zawadą (reprezentujący Sekcję Scenografów ZASP) oraz Agnieszka Kołodziej-Adamczuk (przedstawicielka Organizatora).

Przedstawiciele Sekcji Scenografów Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia, po raz kolejny uczestniczący w obradach jury konkursu, przyznają także własną nagrodę dla młodego, debiutującego scenografa. Werdykt jurorów ZASP doceni zarówno poziom warsztatu, jak i wyobraźnię artystów.

Patronem nagrody jest Andrzej Pronaszko, który wraz z Leonem Schillerem w  1924 roku przedstawił rewolucyjny manifest reformy teatralnej – wśród wielu postulatów zapisano m.in. nierozerwalność formy i treści, nierozłączność i całkowitą współzależność działań reżysera, scenografa i aktora.

Specyfika zawodu scenografa jest dalece odmienna od uprawianych pozostałych dziedzin twórczości teatralnej. Scenograf jest jednocześnie artystą wizjonerem, architektem, malarzem. Musi umieć przekładać utwór dramatyczny na język obrazu.

Dr Barbara Zawada i Jerzy Michał Murawski, reprezentujący ZASP w składzie jury, zwrócą uwagę na niekwestionowane wartości: talent, wrażliwość, pracowitość i profesjonalizm młodych scenografów, rozpoczynających działania w przestrzeni teatru.

18.12.2021 – 6.01.2022

Kuratorka: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 // budynek Centrum Scenografii Polskiej

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.3µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3