Nowa przestrzeń integracji polsko-ukraińskiej w Katowicach

Centrumukrainakato

Redakcja

21 lutego, 2023

Powstała nowa przestrzeń integracji kulturowej polsko-ukraińskiej w stolicy województwa śląskiego. Zadanie realizowane jest wspólnie przez Katowice i UNICEF.

W lokalu przy ul. Morcinka 5-7-9 w Katowicach, w poniedziałek 20 lutego została otwarta bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin z Ukrainy, które znalazły schronienie w Katowicach. W "Spilno Hub" znajduje się kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży.

Lokal pochodzi z zasobu miasta Katowice, a jego adaptacja była możliwa dzięki środkom z UNICEF-u. W nowym miejscu polsko-ukraińskiej integracji zaplanowano również przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań (np. doradczy, ciszy) oraz zaplecze biurowe.

Na przygotowanie przestrzeni, remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczono 436 tys. zł, natomiast prowadzenie placówki powierzone zostało Stowarzyszeniu MOST w trybie otwartego konkursu ofert z kwotą budżetu ponad 1,3 mln zł na 14 miesięcy realizacji.

- Szacunki pokazują, że w naszym mieście schronienie znalazło ponad 20 tys. osób uciekających przed wojną, a ostatni raport NBP pokazuje, że 26% z nich chciałoby zostać w Katowicach na stałe. Dlatego ważne jest, by inwestować w integrację. Spilno Hub to także kawiarnia integracyjna, w której zaplanowano szereg warsztatów sprzyjających lepszemu poznaniu się oraz rozwijających różne umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jeżeli będzie taka potrzeba, centrum integracji wprowadzi także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, naukę języka polskiego, korepetycje dla dzieci i młodzieży czy usługi wzmacniające kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy (warsztaty, spotkania informacyjne, zajęcia ruchowe). Zaplanowano również warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, zdrowego żywienia, różnic kulturowych, nabywania pewności siebie, profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny.

Centrum działa 5 dni w tygodniu, w tym w sobotę – we wtorki, środy i czwartki w godzinach 14.00 - 19.00, a w piątki i soboty w godzinach 9.00 – 14.00. Obsługa osób odbywa się w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

fot. UM Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.8µg/m3 PM2.5: 29.6µg/m3