Nieuczciwy pracodawca z Sosnowca zatrudniał Ukraińców. Sfałszował ich pozwolenia i nie płacił ZUS-u

Sg

Redakcja

2 czerwca, 2023

Nieuczciwy pracodawca zatrudniał Ukraińców bez wymaganych pozwoleń. Oszukiwał swoich pracowników i nie płacił za nich składek. 

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zakończyli postępowanie karne przeciw nieuczciwemu pracodawcy, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe. Wszystko zaczęło się w grudniu ubiegłego roku, kiedy  przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu został zatrzymany obywatel Ukrainy, który posiadał przy sobie podrobione zezwolenie na pracę.

- W toku prowadzonych czynności okazało się, że obywatel Ukrainy otrzymał zezwolenie na pracę od swojego pracodawcy, który zapewniał go, iż jest to dokument oryginalny. Badając okoliczności sprawy sosnowieccy mundurowi ustalili, iż mężczyzna zatrudniał trzech obywateli Ukrainy, których wprowadzał w błąd co do legalności ich zatrudnienia, a także uporczywie naruszał przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych w ten sposób, że wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie zgłaszał jako płatnik składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaganych danych, mających wpływ na prawo do świadczeń pracowników - informuje straż graniczna.

Przedsiębiorca usłyszał zarzut naruszenia praw pracowniczych oraz podrobienia i posłużenia się jako autentycznym dokumentem w postaci zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Prowadzono również sprawę o wykroczenie polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcowi wbrew przepisom.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.7µg/m3 PM2.5: 5.9µg/m3