Nielegalne składowisko odpadów kilkaset metrów pod ziemią w kopalni Piast?

Pggggggg1111
Kastelik

Szymon Kastelik

9 listopada, 2023

W środę TVN24 informował o składowaniu "tysięcy ton" niebezpiecznych odpadów w kopalni Piast w Bieruniu. Polska Grupa Górnicza twierdzi, że odpady nie są groźne i czekały na wywiezienie na powierzchnię. 

TVN24 pokazał nagrania, do których dotarła redakcja. Widać na nich liczne odpady składowane kilkaset metrów pod ziemią w kopalni Piast w Bieruniu. Stacja poinformowała, że są to odpady niebezpieczne, odpady komunalne oraz przeterminowane środki chemiczne. Składowane miały być one w co najmniej dwóch miejscach i mogły zagrażać bezpieczeństwu nie tylko pracownikom kopalni, ale też środowisku. 

- Kopalnia jest cały czas odwadniana. Substancje po rozszczelnieniu się pojemników spływają do kanału odwadniającego, skąd są pompowane na powierzchnię, i tak finalnie wpływają do Wisły oraz mają wpływ na zanieczyszczenie wód podziemnych i naziemnych - informował TVN24.

PGG komentuje

Polska Grupa Górnicza, która zarządza kopalnią Piast, wydała w tej sprawie oświadczenie. Według największej spółki górniczej, odpady pokazane przez TVN24 nie stanowią zagrożenia i czekały na wywiezienie na powierzchnię. 

-  Odpady powstałe w wyniku działania zakładu górniczego pod ziemią nie są toksyczne i niebezpieczne. Są to zwykłe odpady związane z funkcjonowaniem kopalni. Zostały zgromadzone w jednym miejscu, które jest ściśle kontrolowane, z dala od miejsc pracy, na poziomie 500 m. Oczekiwały na wywiezienie na powierzchnię - komentuje Polska Grupa Górnicza.

PGG dodaje, że odpady po wywiezieniu przekazywane są specjalistycznym firmom zgodnie z prawem i podpisanymi umowami. Spółka nie ukrywa, że możliwe jest większe zmagazynowanie tych odpadów pod ziemią, ponieważ ogranicza się nagromadzenia zużytych materiałów i opakowań na powierzchni.

- Stanowczo podkreślamy, że ze względu na zachowanie porządku i bezpieczeństwa, materiały oczekiwały na wywóz w nieczynnych produkcyjnie wyrobiskach, w miejscach oddalonych od miejsc pracy. Wyrobiska te są na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrolowane przez wyznaczonych pracowników. Dlatego absurdalne są sugestie, jakoby kopalnia zamierzała trwale składować odpady w wyrobiskach - czytamy w oświadczeniu Polskiej Grupy Górniczej, która dodaje - Gospodarowanie odpadami w kopalni Piast-Ziemowit odbywa się na podstawie ważnych zezwoleń i zgodnie z przepisami. Zakład prowadzi m.in. aktualną ewidencję odpadów (w tym karty przekazywania, bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO). Działania te realizowane są w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO, których celem jest m.in. minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.1µg/m3 PM2.5: 25.4µg/m3