Nie żyje społeczniczka i miłośniczka Bytomia. Danuta Sokal zmarła w wieku 68 lat

Danuta sokal

Redakcja

15 maja 2023

Urząd Miasta w Bytomiu poinformował o śmierci Danuty Sokal. Społeczniczka, współzałożycielka Rady Bytomskich Organizacji Pozarządowych, wielka miłośniczka Bytomia zmarła w wieku 68 lat.

Danuta Sokal była niezwykle zaangażowana w sprawy miasta, brała aktywny udział w działaniach społecznych i oddolnych inicjatywach. Była m.in. współzałożycielką Rady Bytomskich Organizacji Pozarządowych, a następnie jej członkinią przez kilka lat i przewodniczącą przez dwie kadencje.

Uczestniczyła w pracach Komisji Kultury i Komisji Zdrowia przyznających dotacje Organizacjom Pozarządowym. Była m.in. konsultantką programu „Strategia Rozwoju Kulturalnego Bytomia 2020+” oraz uczestniczyła w konsultacjach związanych z Programem Współpracy Miasta Bytomia z Organizacjami Pozarządowymi.

Brała udział w organizowaniu Dni Bytomskich Organizacji Pozarządowych, a także w pracach związanych z konkursem na najlepszego wolontariusza, nagradzanego statuetką Bytomskiego Anioła Wolontariatu. Należała również do Polskiego Klubu Ekologicznego, aż do momentu jego likwidacji. Jako prezeska PKE Okręg Górnośląski Koło w Bytomiu, organizowała wystawy w szkołach oraz spotkania edukacyjne.

W 2017 roku dołączyła do Stowarzyszenia Piękna Strona Miasta.

W 2019 roku trzy stowarzyszenia: Piękna Strona Miasta, Manuffaktura, MDM Miasto Dla Mieszkańców oraz Bytomski Klub Samorządowy zarekomendowały ją do Komitetu Rewitalizacyjnego II kadencji. W rezultacie otrzymała ona 13 listopada 2019 roku, z rąk prezydenta Mariusza Wołosza akt powołania.

- Nie było tajemnicą, że Danusia choruje, ale zawsze powtarzała, że będzie żyć i odchodzić na swoich zasadach. Była aktywna, zaangażowana w każde działanie naszego stowarzyszenia. Nie poddawała się do samego końca. To dla nas ogromna strata - mówi Urszula Mazurowska, prezeska Stowarzyszenia Piękna Strona Miasta.

Jako członkini stowarzyszenia Piękna Strona Miasta, brała udział w działaniach promujących Bytom. Co ważne, nie ograniczała się tylko do prac społecznych w ramach swojego rodzimego stowarzyszenia, ale angażowała się również w działania inicjowane przez innych społeczników i organizacje, dając tym samym przykład nawiązywania cennych społecznych relacji na na rzecz swojej małej ojczyzny.

powiązane artykuły:

Agnieszka Muller małe
Lokalne 28 kwietnia 2023

Internetowe głosowanie na mural, który ozdobi ścianę wyremontowanej oficyny przy ul. Piłsudskiego

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 8.2µg/m3