Nie żyje ks. prałat Franciszek Płonka. Był duszpasterzem rodzin diecezji bielsko-żywieckiej

DSCN8545

Redakcja

30 lipca 2023

W wieku 82 lat zmarł ks. prałat Franciszek Płonka. Był pierwszym duszpasterzem rodzin diecezji bielsko-żywieckiej, a wcześniej wieloletnim duszpasterzem akademickim w Krakowie.

O śmierci duchownego poinformowała diecezja bielsko-żywiecka. Ks. Płonka urodził się 7 stycznia 1941 roku w Zarzeczu. Święcenie kapłańskie przyjął w Katedrze Wawelskiej 11 kwietnia 1965 r. od samego (ówczesnego arcybiskupa) Karola Wojtyły. 

Przyszły papież wysłał młodego księdza Płonkę na specjalistyczne studia do szwajcarskiego Fryburga. Pracę doktorską ks. Płonka opracowywał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W tym także mieście przez 20 lat prowadził duszpasterstwo akademickie przy kościele pw. św. Anny.

- To o nim 8 czerwca 1979 roku w przemówieniu do młodzieży zgromadzonej przed krakowskim kościołem na Skałce mówił Jan Paweł II: „Oczywiście Anna bez przerwy się tu odzywała, ponieważ ksiądz Płonka to jest właśnie Święta Anna” - informuje diecezja bielsko-żywiecka.

Kiedy w 1992 roku powstała diecezja bielsko-żywiecka, ksiądz Płonka zaangażował się w utworzenie duszpasterstwa rodzin. - W pierwszych miesiącach istnienia nowej jednostki administracyjnej Kościoła doprowadził do powołania Studium Teologii Rodziny, należącego początkowo do PAT w Krakowie. Dzięki staraniom kapłana powstał również Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Lipniku i inne rodzinne inicjatywy. Dbał o stałą działalność formacyjną w ramach kierowanego przez niego duszpasterstwa, inicjował liczne warsztaty, konferencje, sesje naukowe i publikacje o tematyce prorodzinnej. Wielkim wydarzeniem był diecezjalny Rok Rodziny w 2007 roku. Podjął także liczne dzieła charytatywne i formacyjne w ramach pomocy rodzinom, takie jak: Diecezjalny Fundusz Obrony Życia, Adopcja Miłości, Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, spotkania małżeńskie, Diecezjalna Poradnia Rodzinna, Dzieło Duchowej Adopcji, „Krucjata Modlitwa w Obronie Poczętych”, okno życia - wspomina diecezja.

Był też egzorcystą w diecezji oraz ojcem duchownym bielsko-żywieckich prezbiterów, duszpasterzem służby zdrowia. Mieszkał przy bielskiej parafii na osiedlu Karpackim, z którą był związany także poprzez codzienną posługę kapłańską. Przeszedł na emeryturę 7 lat temu.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 4 sierpnia br., o godzinie 15:00 w kościele w Zarzeczu, następnie odprowadzenie na cmentarz parafialny.

fot. diecezja bielsko-żywiecka

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.1µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3