Negatywna opinia RIO! Co dalej z finansami Świętochłowic?

72490248 2752809798096659 8906652567103078400 o

Redakcja

10 czerwca 2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oddaliło odwołanie Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały V Składu Orzekającego RIO w sprawie negatywnej opinii o sprawozdaniu z wykonani budżetu miasta za 2019 rok.

Przypomnijmy, że V Skład Orzekający RIO negatywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Świętochłowic za ubiegły rok argumentując to między innymi tym, że wzrost kwoty zobowiązań odraczanych i niezapłaconych w terminie może świadczyć (…) o braku płynności finansowej Miasta i jego niezdolności do ponoszenia wydatków zgodnie z pierwotnymi terminami ich zapłaty”.

Ponadto Skład zauważył, że „wykonana nadwyżka operacyjna nie stanowi przesłanki do pozytywnej oceny wykonania budżetu bowiem terminowe uregulowanie zobowiązań odroczonych i niezapłaconych spowodowałoby, że zamiast nadwyżki operacyjnej Miasto wykazałoby deficyt operacyjny, jak i że podjęte działania oszczędnościowe są niewystarczające by zagwarantować stałą zmianę struktury budżetu Miasta polegającą na tym, aby móc uzyskiwać w kolejnych latach stabilną nadwyżkę operacyjną pozwalającą Miastu na terminowe regulowanie zobowiązań”.

Czytaj także: Poważny wypadek motocyklisty w Świętochłowicach! [FOTO, WIDEO 18+]

Daniel Beger złożył odwołanie od opinii Składu zarzucając, że „niezrozumiałe jest wybiórcze i stronnicze podejście RIO do finansowych wydarzeń z roku 2019, tak jak niezrozumiałe jest ignorowanie i tolerowanie wcześniejszych poczynań włodarzy miasta".

Foto: facebook.com/begerdaniel

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.4µg/m3 PM2.5: 10.7µg/m3