Najlepiej rozwinięta sieć kolejowa w Polsce

Siec kolejowa w Polsce

Redakcja

6 grudnia, 2023

Wiedzieliście kiedyś mapę linii kolejowych naszego kraju z lat 50.? Dla wielu to zwykła mapa, ale jeżeli przyjrzymy się dobrze, dostrzeżemy na niej ślady historii, którego pokłosie widoczne jest do dziś. Gęstość linii kolejowych w połowie XX wieku odzwierciedla dawne granice cesarstw: Rosyjskiego, Austro-Węgierskiego i Niemieckiego. Wiodąc palcem wzdłuż granic wyrysowanych na obszarze współczesnej Polski w połowie XIX wieku, dostrzeżemy wyraźną różnicę w rozwoju transportu kolejowego.

Górny Śląsk

Jak na tym tle wygląda nasze województwo? To niezwykły ewenement, ponieważ jako jedyne województwo w Polsce złożone jest z dużych połaci terenu dawnych trzech cesarstw — w tym dwóch zaborów. Jeszcze w 2022 roku gęstość linii kolejowych w województwie śląskim wyniosła aż 15,18 km/100 km2 co jest totalną deklasacją innych województw i regionów.

Przyglądając się rozwojowi transportu kolejowego w naszym województwie, musielibyśmy opowiadać aż trzy różne historie. Wpierw rewolucja na obszarze Królestwa Prus i Kolej Górnośląska łącząca Wrocław i Mysłowice. Później Kolej Warszawsko-Wiedeńska prowadząca od stolicy Królestwa Kongresowego po sosnowiecką Granicę, a w międzyczasie również Kolej Krakowsko-Górnośląska łącząca Mysłowice z Krakowem. Każda z tych historycznych linii kolejowych budowana była na obszarze innego państwa.

Oczywiście największe zagęszczenie linii kolejowych znajdowało się na obszarze pruskiego Górnego Śląska. Nie było to powodowane jedynie wysokim rozwojem gospodarczym Prus, a później Cesarstwa Niemieckiego, ale także dynamicznym rozwojem przemysłu ciężkiego. Coraz większe miasta, coraz więcej ludności, coraz większe dworce, coraz więcej pociągów.

Późniejsze lata międzywojenne przyniosły budowę kolejnych linii kolejowych odpowiadających zmianom granic. Jedną z nich była linia kolejowa prowadząca przez Herby Nowe, ale również historyczna już linia kolejowa do górnośląskich Woźnik. Historia zatacza koło i ówczesne zagęszczenie transportu szynowego ponownie staje się rozwiązaniem dla naszego regionu.


Metropolia — historia i przyszłość

Co w takim razie oferuje nam górnośląski transport kolejowy? Jest to możliwość stosunkowo szybkiego wprowadzenia rozwiązań, opierając się niejednokrotnie na starych szlakach komunikacyjnych. Nowe połączenia kolejowe planowane śladem funkcjonujących jeszcze 50 lat temu linii. Bliskość transportu, który daje możliwość zmniejszenia niskiej emocji, ograniczenia hałasu samochodów z jednoczesnym prowadzeniem po dawnych trasach kolejowych nie zagrażając dotychczasowej zabudowie mieszkalnej. Perfekcyjne fundamenty dla kolei metropolitalnej nieodbiegającej jakością od tej spotykanej w Europie Zachodniej, a mająca dokładnie te same podstawy.

To również cudowna podróż przez historie i możliwość rozwoju turystyki kolejowej. Zabytkowe mosty w sosnowieckich Maczkach, trójkąt trzech cesarzy podziwiany z wagonów pociągów jadących po dawnej Kolei Krakowsko-Górnośląskiej, najdłuższy tunel w Polsce, czy jednej z najwyższych górskich mostów kolejowych w kraju to jedynie kilka wybranych atrakcji. Sama możliwość podziwiania górnośląskich zabytków przemysłowych to ewenement na skalę kraju, bo gdzie indziej pociągi przejeżdżają pod samą… katedrą industrialu?

Dodatkowo warto wspomnieć o udziale Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, która jednocześnie zrzeszając miasta w jeden spójnie oddychający organizm, wydatnie wspiera rozwój kolei regionalnej, dając możliwość zwiększenia atrakcyjności tak wyjątkowego województwa.

Siec linii kolejowych

powiązane artykuły:

Kolej autonomiczna
Biznes i gospodarka 4 grudnia, 2023

Jeszcze trzydzieści lat temu nasze linie kolejowy zdominowane były przez tabor pamiętający niejed

koleje slaskie
Lifestyle 22 listopada, 2023

Przed okresem świątecznym, kiedy to częściej podróżujemy w towarzystwie rodziny, warto pr

Kontrole hamolców w pociągach
Lokalne 16 listopada, 2023

W każdym pojeździe eksploatowanym przez Koleje Śląskie, minimum co 24 godziny wykonywana jest szc

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

15 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.9µg/m3 PM2.5: 10.2µg/m3