Nagrodzono najzdolniejszych uczniów katowickich szkół

Katowicki Diament Edukacyjny

Redakcja

21 listopada, 2023

„Katowicki Diament Edukacyjny” przyznany! Nagroda Prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka została wręczona 20 listopada podczas uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W sumie wyróżnionych zostało 103 uczniów.

„Katowicki Diament Edukacyjny” to nagroda dla uczennic i uczniów katowickich szkół, mieszkających w Katowicach, będących mistrzami w jednej z 7 kategorii, w których przyznawane są nagrody tj. nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka oraz sport. Oprócz dziedzin wyróżniono trzy grupy wiekowe – to uczniowie klas: IV - VI szkół podstawowych, VII - VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mógł wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic niepełnoletniego ucznia, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor szkoły/ dyrektor zespołu, dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego. Wnioski można było składać w macierzystej szkole do 25 października. W zależności od stopnia przyznanej nagrody (I, II i III) kwota świadczenia wynosi odpowiednio – 5 000 zł, 3 000 zł i 2 000 zł.

Nagroda to z jednej strony wyraz uznania dla osiągnięć, a z drugiej mobilizacja do dalszego rozwoju – podkreśla Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice. – Przyznawana jest tym uczniom, którzy swoją aktywnością wykraczają poza szkolne mury, osiągając znaczące sukcesy, rozwijając talenty i pasje, a swoją twórczą, zaangażowaną i prospołeczną postawą inspirują innych do rozwoju – dodaje.

Celem nagrody jest wspieranie potencjału młodych katowiczan, promowanie ich talentów i osiągnięć, motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji oraz tworzenie pozytywnych wzorców nie tylko dla społeczności szkolnej, ale dla całego środowiska lokalnego. W tym roku wyróżnionych zostało w sumie 103 uczniów – 99 w ramach „Katowickiego Diamentu Edukacyjnego” a 4 otrzymało vouchery, dzięki którym będą mogli poszerzać wiedzę i umiejętności na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

- Przyznając nagrody wspólnie z Miastem Katowice daliśmy wyraźny sygnał, że zależy nam aby uczniowie zostawali w Katowicach na każdym szczeblu edukacji. Mamy tutaj bardzo dobrą ofertę kształcenia na szczeblu podstawowym i ponadpodstawowym, jak i uczelnie wyższe, które oferują wysoką jakość kształcenia i umożliwiają rozwój naukowy – podkreśla rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Nagrody pieniężne dla laureatów ufundował Prezydent Miasta Katowice, zaś wyróżnienia w postaci voucherów dających możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursie maturalnym oraz Śląskim Uniwersytecie Najlepszych - Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

powiązane artykuły:

401618030 739583781528628 5399153943812456848 n
Lokalne 17 listopada, 2023

Poznaliśmy laureatów Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Wyróżnienia przyznano w trzech głównych

Lokalne 8 listopada, 2023

To był kolejny rok, kiedy pszczoły z katowickich, miejskich uli pracowały ciężko, żeby wyprodukow

Najlepsza restauracja katowice w punkt
Lokalne 17 listopada, 2023

Oceniając restauracje i dzieląc się swoimi recenzjami, klienci pomagają innym osobom wybrać najle

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 52.7µg/m3 PM2.5: 46.7µg/m3