Na DK45 w Raciborzu ma poprawić się bezpieczeństwo pieszych

1460x616 14

Redakcja

19 września, 2023

GDDKiA ogłosił przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK45 w Raciborzu. W planach m.in. budowa ciągów pieszo-rowerowych, chodników.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach rządowego programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Jej celem jest ograniczenie zdarzeń drogowych oraz ich skutków — w szczególności z udziałem pieszych i rowerzystów. Prace obejmą prawie 1,5 km odcinek DK45 w południowej części wsi Rudnik i w północnej części Raciborza.

- Zaprojektowano budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej DK45 na odcinku ul. Kwiatowej i częściowo ul. Kozielskiej oraz budowę chodnika w obrębie zatok autobusowych, przebudowę istniejących zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską oraz budowę dwóch nowych zatok autobusowych. Część z nich zostanie oświetlona. W ramach inwestycji wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa. Tam, gdzie uzbrojenie terenu (przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia wraz z oświetleniem ulicznym) będzie kolidowało z inwestycją, zostanie przebudowane - informuje GDDKiA.

Zarządca drogi czeka na oferty do 11 października. Następnie zostanie wybrany wykonawca, który będzie miał 12 miesięcy na zakończenie inwestycji po podpisaniu umowy. 

Przygotowanie inwestycji wraz z robotami budowalnymi oszacowano na prawie 10 mln zł.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.0µg/m3 PM2.5: 9.5µg/m3