Mysłowice bez budżetu. Braki na wynagrodzenia

Sesjamyslowice

Redakcja

27 grudnia, 2023

Radni Mysłowic w zdecydowanej większości nie zgodzili się na zaproponowany przez prezydenta miasta budżet. Jednym z powodów była negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Tuż przed świętami, radni Mysłowic (podobnie jak radni innych samorządów) głosowali nad projektem uchwały budżetu na 2024 roku. Zdecydowana większość radnych zagłosowała przeciwko i tym samym budżet Mysłowic nie został uchwalony.

- Wszystko jest niedoszacowane. Jest problem z wynagrodzeniami. Prezydent zaplanował mniej na wynagrodzenia niż w tym roku, co jest fizycznie niemożliwe - komentował przed sesją radny Mysłowic, Robert Patałąg. 

Radni wskazywali przede wszystkim na negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, według której w projekcie budżetu nie zabezpieczono środków na wynagrodzenia m.in. dla nauczycieli. Radni sprzeciwiali się zaciąganiu kolejnych zobowiązań przez miasto, w sytuacji, kiedy brakuje pieniędzy na wynagrodzenia. Władze miasta zaproponowały obligacje na ponad 40 mln złotych. Pieniądze miałyby zostać wydane na pokrycie wkładu własnego w planowane inwestycje.

Mysłowice bez budżetu

Już na początku sesji budżetowej, zarząd miasta chciał wycofać projekt, ale nie zgodzili się na to radni, który ostatecznie po dyskusji, zagłosowali nad propozycją budżetu. Aż 17 radnych było przeciwko! Co ciekawe, przeciw zagłosowali także radni Prawa i Sprawiedliwości (3 przeciw, 1 wstrzymujący się), chociaż wiceprezydentem Mysłowic jest Mateusz Targoś z PiS-u. Radni domagali się, żeby prezydent wytłumaczył się z proponowanego budżetu. 

Projekt poparli jedynie radni z klubu Wspólne dla Mysłowic - 4 głosy za. Ostatecznie projekt upadł. Teraz władze miasta, z prezydentem Dariuszem Wójtowiczem mają czas do końca stycznia, żeby zaproponować nowy budżet, który zaakceptują radni miasta. 

Jeżeli termin minie, a Mysłowice będą dalej bez budżetu na 2024 roku, wówczas wydatki itp. ustali Regionalna Izba Obrachunkowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 32.8µg/m3 PM2.5: 26.0µg/m3