MPGK Katowice podpisało umowę na budowę elektrowni słonecznej

MPGK Katowice podpisal umowe z firma Eko Solar z Namyslowa na budowe farmy fotowltaicznej fot KAW

Redakcja

22 sierpnia, 2022

To już pewne - MPGH Katowice wybuduje elektrownię słoneczną. Właśnie podpisano umowę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. z Namysłowa na budowę farmy fotowoltaicznej, która znajdzie się w miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. Będzie to pierwsza w Katowicach inwestycja w energię słoneczną na tak dużą skalę.

18 sierpnia 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach podpisało umowę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. z Namysłowa na budowę farmy fotowoltaicznej. Od tego momentu wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania. Inwestycja będzie kosztować nieco ponad 5,7 mln zł i powstanie  na terenie zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów nieszkodliwych w Katowicach przy ul. Żwirowej.

Po zamknięciu wysypiska nie można na jego terenie stawiać żadnych obiektów budowlanych przez 50 lat, chyba że uzyska się stosowne decyzje i dokumenty pozwalające na odstępstwo od tego wymogu. I właśnie taką ścieżkę wybrała spółka MPGK, której cały czas przyświecała idea wykorzystywania tego terenu na cele, typu np. farma fotowoltaiczna. Obecnie na składowisku są trzy kwatery. Pierwsza została już zrekultywowana, a jej powierzchnia zostanie wykorzystana pod montaż paneli, druga jest w trakcie rekultywacji i docelowo na niej również powstanie farma fotowoltaiczna. Na trzeciej kwaterze, jeszcze maksymalnie przez 10 lat, będą gromadzone odpady. Planuje się, że w przyszłości również tam powstanie kolejna elektrownia słoneczna.

W ramach projektu wykonawca zamontuje 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Zajmą, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powierzchnię 17,5 tys. m2 nieczynnej hałdy. Planowana moc instalacji to 1 MW. Dzięki temu znajdujący w bezpośrednim sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiana Odpadów będzie mógł korzystać z ekologicznego źródła energii. Inwestycja oprócz samych paneli składa się także z inwerterów o mocy 90 kW, które przekształcają prąd stały, wyprodukowany przez panele, na zmienny, który później może popłynąć przez sieć i zasilać urządzenia elektryczne. Podobne projekty powstawały już za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.7µg/m3 PM2.5: 13.4µg/m3