Minister środowiska w Katowicach:chcemy, aby sektor okołogórniczy skorzystał z transformacji

IMG 20210428 150832

Redakcja

28 kwietnia 2021

Chcemy, aby sektor okołogórniczy mógł zaistnieć w zmianie związanej z transformacją energetyczną i z niej skorzystać - powiedział w środę w Katowicach minister klimatu Michał Kurtyka. Jak dodał, uwzględniać mają to dokumenty powstające w kraju i regionach pod kątem mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Szef Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przygotowujący projekt Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (KPST), który stanie się w Polsce podstawą do wykorzystania unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce, uczestniczył w środowych konsultacjach projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla woj. śląskiego (TPST) z przedstawicielami branży okołogórniczej.

Występując na briefingu poprzedzającym spotkanie konsultacyjne, minister klimatu zrelacjonował, że dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami samorządu woj. śląskiego nt. projektowania sprawiedliwej transformacji obejmowały m.in. dogłębną analizę poszczególnych sektorów podlegających procesom transformacyjnym, w tym sektora okołogórniczego.

Kurtyka zaznaczył, że jest to bardzo dynamiczny i prężny sektor, złożony z bardzo różnej wielkości przedsiębiorstw – od bardzo dużych, zaawansowanych technologicznie, po małe i średnie. „To są firmy z ogromnym potencjałem, to są firmy, które uosabiają wartości woj. śląskiego: etos pracy, fantastyczne kwalifikacje, bardzo duże możliwości techniczne, kompetencyjne” – podkreślił

„To jest sektor, który chcemy, żeby stał się również jednym z aktorów zmiany, która jest przed nami, zmiany cywilizacyjnej, zmiany w kierunku nowych technologii. I chcemy, żeby ten sektor mógł w tej zmianie nie tylko zaistnieć, ale z niej skorzystać” – zadeklarował szef MKiŚ.

„Chcemy jako instytucje publiczne, ale w szczególności jeżeli chodzi o ministra klimatu i środowiska, włączyć ten głos do projektowania różnych instrumentów, które chcielibyśmy oddać do dyspozycji gospodarki, ale w szczególności tych regionów okołogórniczych, które będą poddane tej transformacji” – wskazał Michał Kurtyka.

(PAP)/własne

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.2µg/m3 PM2.5: 14.4µg/m3