Mieszkańcy Tysiąclecia w Katowicach nie chcą nocnej prohibicji

Prohibicja fot UMK S Rybok

Redakcja

29 grudnia, 2023

W Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje w sześciu dzielnicach. Plany zakładają dalsze rozszerzenie takiej strefy w mieście, ale do tego potrzebne są rozmowy z katowiczanami. Tymczasem mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia w zakończonych konsultacjach społecznych byli przeciwko wprowadzeniu obostrzeń.

Konsultacje dot. nocnej prohibicji na Osiedlu Tysiąclecia ruszyły na początku listopada. Była to reakcja na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Opinie mieszkańców były zbierane na przełomie listopada i grudnia na dwa sposoby: w trakcie otwartego spotkania w dzielnicy, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” przy ul. Zawiszy Czarnego 8 oraz poprzez formularz konsultacyjny.

- W trakcie konsultacji wpłynęły 1 523 formularze, jednak 470 ankiet (31%) zostało uznanych za nieważne. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu czy oddawanie głosów przez mieszkańców spoza dzielnicy. Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Osiedla Tysiąclecia opowiedziało się 74% osób biorących udział w głosowaniu (781 osób), które poprawnie wypełniły formularz ankietowy. 271 osób (prawie 26%) opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących godzin sprzedaży alkoholu, a 1 osoba nie miała zdania w temacie - informuje UM Katowice.

Dotychczas na wniosek społeczności lokalnych, konsultacje zostały przeprowadzone w 8 dzielnicach. W przypadku Giszowca i Zawodzia mieszkańcy w sposób zdecydowany nie wyrazili aprobaty dla takiego rozwiązania przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Czy to kończy dyskusję na temat nocnej prohibicji na Osiedlu Tysiąclecia? Zapewne do wyborów samorządowych nic nie ulegnie zmianie, ale ostatecznie taką decyzję może podjąć Rada Miasta na drodze uchwały.

Pierwszą nocną prohibicję w Katowicach wprowadzono w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże - od lutego 2021 r., Dąbrówka Mała i Bogucice - od lipca 2022. Do wymienionych dzielnic w czerwcu tego roku dołączyła Koszutka.

Nocna prohibicja to zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach 22-6. Wyjątek stanowią tylko bary i restauracje, które posiadają odpowiednie koncesje. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.1µg/m3 PM2.5: 7.5µg/m3