Mariusz Janas - Radny Bytom

Mariusz janas radny

Redakcja

26 lipca, 2023

Sylwetka radnego Rady Miejskiej w Bytomiu Mariusza Janasa. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Mariusz Janas, radny z Bytomia. Kim jest, czym się zajmuje?

Mariusz Janas urodził się w 1970 roku w Tarnowskich Górach. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności zarządzanie firmą. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 2005 roku ukończył Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W tym samym roku został wyróżniony Medalem Miasta Bytomia. Przez wiele lat pracował jako kierownik Świetlicy Środowiskowej „Promyk św. Brata Alberta”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Obecnie pracuje w Zespole Wdrażania i Koordynowania Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest radnym Rady Miasta Bytom od 2012 roku.

Działalność w Radzie Miejskiej

Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym obejmującym Stroszek, Stolarzowice, Os. Ziętka, Suchą Górę i Górniki.

Jako radny pracuje w komisjach:

  • Dialogu Społecznego i Spraw Regulaminowych
  • Finansów i Promocji

Nawiąż kontakt z radnym:

Telefon: +48 502 457 764

e-mail: janasmariusz@o2.pl

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.7µg/m3 PM2.5: 5.9µg/m3