"Król Lotniska" uziemiony w Balicach

17 222337

Redakcja

21 października 2022

Mężczyzna, który nazwała siebie "Królem Lotniska" może jednak piastować swoją władzę tylko na ziemi. Nie przeszedł on odprawy paszportowej na lot do Irlandii przez swoją radosną twórczość na dowodzie osobistym. Ostrym narzędziem wyrył on na dokumencie rysunki i zniszczył zabezpieczenia, co kazało strażnikom go "uziemić" i nie wpuścić na lot.

Jak wiadomo wena artystyczna potrafi przyjść do artysty w najmniej oczepianym momencie i nakazać tworzyć, często na tym co ma się pod ręką. W tym przypadku nie było to płótno, ale dowód osobisty. Mężczyzna tuż przed godziną 15.00 zgłosił się na swój poniedziałkowy lot do Shannon. Do odprawy paszportowej podszedł z dowodem osobistym, który zaskoczył celników. 

Zarówno na awersie, jak i rewersie dowodu osobistego znalazły się wydrapane ostrym narzędziem napisy i obsceniczne rysunki. Interwencja w strukturę dokumentu spowodowała nieodwracalne zniszczenie jednego z jego ważnych zabezpieczeń. „Twórczość” Polaka sprawiła, że posiadany przez niego dokument przestał odpowiadać obowiązującym wzorom i stał się bezużyteczny.  

Mężczyzny nazywającego się "Królem Lotniska" nie obowiązywały jednak specjalne przywileje i bynajmniej nie czekał na niego prywatny odrzutowiec, a ponieważ nie posiadał innego dokumentu podróży, nie zezwolono mu na wyjazd z RP przynajmniej do czasu wyrobienia nowego dokumentu. Z przejęciem władzy w Irlandii jeszcze musi trochę zaczekać. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.3µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3