"Kościół Świętego Ducha oczami archeologa" - wyjątkowa wystawa w Muzeum Górnośląskim

IMG 4379

Redakcja

25 maja 2022

Co mogło być przyczyną śmierci około 40-letniej kobiety, której szczątki zostały znalezione podczas wykopalisk archeologicznych? Kim były osoby chowane na cmentarzu znajdującym się obok kościoła Świętego Ducha? Co wiadomo o pacjentach szpitala zakonu bożogrobców, który mieścił się w pobliżu świątyni? Na jakie schorzenia cierpieli podopieczni zakonników Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie?

Między innymi na te pytania odpowiada wystawa „Kościół Świętego Ducha oczami archeologa”, którą już od 26 maja będzie można oglądać w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Ta nowa ekspozycja bytomskiego muzeum to unikatowa wystawa ukazująca bogactwo archeologiczne naszego regionu. Pieczę nad dziedzictwem naszej prehistorii sprawują między innymi pracownicy Działu Archeologii MGB. Ich prace w 2020 roku z zapartym tchem śledzili mieszkańcy Bytomia oraz miłośnicy lokalnej historii.

Badania wykopaliskowe prowadzone przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego przy kościele Świętego Ducha pozwoliły spojrzeć w przeszłość miejsca związanego z kościołem i nieistniejącymi już założeniami szpitala bożogrobców, który znajdował się na ulicy Krakowskiej za obrysem XIV-wiecznych murów miejskich.

Było to miejsce, gdzie schronienie znajdowali najubożsi, którzy nie mogli liczyć na żadną inną pomoc. Na wystawie zaprezentujemy zabytki, które zostały wydobyte podczas prac sondażowych prowadzonych w okolicach kościoła Świętego Ducha. Wśród nich ceramika naczyniowa, obiekty metalowe, aplikacje odzieżowe, guziki, fragmenty kości zwierząt. Na wystawie zostaną też zaprezentowane szczątki ludzkie z jednego z pochówków. Na nich znalezione zostały ślady chorób, które dotknęły tę osobę przed śmiercią. Po analizie specjalistów wiadomo, że są to prawdopodobnie ślady malarii, zespołów związanych z anemią oraz zapalenie okostnej. Szkielet, który pokażemy na ekspozycji, to kobieta w wieku 35–40 lat mówi Jarosław Święcicki, kurator wystawy.

 

Ekspozycja „Kościół Świętego Ducha oczami archeologa” przybliży zwiedzającym najciekawsze zabytki znalezione podczas wykopalisk, m.in. monety pochodzące z czasów Jagiellonów. Cennym znaleziskiem jest moneta z ostatniego roku panowania króla Stefana Batorego. Świadectwem wojny trzydziestoletniej są z kolei elbląskie szelągi okupacyjne Karola Gustawa, którymi opłacano szwedzkie wojska stacjonujące przez moment w Bytomiu. Pozostałe przedmioty dowodzą kontaktów handlowych odbywających się wzdłuż starego szlaku kupieckiego – Via Regia.

Ciekawym obiektem ekspozycyjnym jest aplikacja w formie gwiazdy Dawida, związana nie tyle ze środowiskiem żydowskim, ile ze środowiskiem browarników, ludzi zajmujących się wyrobem piwa, bo podobna aplikacja została znaleziona we Wrocławiu. To zaś pokazuje, że był kontakt na drodze handlowej między Wrocławiem a Krakowem – mówi Jarosław Święcicki.

 

Wystawa będzie czynna od 26 maja do 30 listopada 2022 r.

Grob nr dwa widok z gory

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3