Konfiskata pojazdu za jazdę po pijaku

Speedometer g290361d5f 1920

Redakcja

2 stycznia, 2024

Nowy rok to również nowe zmiany w prawie. Jedna z "nowości" ma być wyjątkowo surową karą dla kierowców, którzy prowadzą po pijaku. W marcu 2024 roku w życie wchodzą przepisy o konfiskacie pojazdu.

O konfiskacie samochodu zdecydował ustawodawca już w 2022 roku. Z racji jednak skomplikowanego procesu i okresu przygotowawczego do zmian w prawie, nowa i bardzo drastyczna kara dla pijanych kierowców wejdzie w życie dopiero w tym roku,

Konfiskata samochodu obowiązywać będzie od 14 marca 2024 roku. Nowe zapisu Kodeksu Karnego zakładają odebranie pojazdu w przypadku kiedy kierowca ma więcej, niż 1,5 promila alkoholu lub spowodował wypadek mając więcej niż promil. Kara konfiskaty obowiązywać będzie też w warunkach recydywy po kolejnym zatrzymaniu kierowcy pod wpływem.

W sytuacji, gdy pijany kierowca nie będzie właścicielem pojazdu, wówczas sąd może nakazać mu zapłatę równowartości np. samochodu lub zapłaty minimum 5 tysięcy złotych, jeżeli prowadził pojazd należący do jego pracodawcy. Zapłatę w wysokości wartości pojazdu kierowca będzie musiał zapłacić, jeżeli po wypadku jego np. samochód został znacznie lub całkowicie zniszczony. Ucieczka z miejsca wypadku (nawet jak uciekinier był trzeźwy) będzie traktowana jako spowodowanie zdarzenia pod wpływem alkoholu.

Jak przebiega konfiskata?

Co jeżeli policja zatrzyma pijanego kierowcę (powyżej 1,5 prom.), który jest właścicielem samochodu? Procedura konfiskaty to trzy etapy. Najpierw samochód zajmuje tymczasowo policja (do 7 dni). Następnie pojazd zabezpiecza prokuratura, aż w końcu sprawą zajmie się sąd, który obligatoryjnie zdecyduje o przepadku pojazdu.

Oczywiście dopuszczalne będą wyjątki. Sąd będzie mógł odstąpić od całkowitej konfiskaty, jeżeli przyłapany kierowca udowodni szczególne okoliczności np. powodu, dlaczego nie może utracić pojazdu lub dlaczego zdecydował się na kierowanie pod wpływem.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 32.8µg/m3 PM2.5: 26.0µg/m3