Kolejny etap przebudowy torowiska w Bytomiu. Jakie zmiany dla kierowców i pieszych?

D4 N 1088 kopia 1

Redakcja

29 września, 2022

1 października rozpocznie kolejny etap robót związanych z przebudową torowiska w Bytomiu. Dla kierowców i pieszych oznacza to zmiany w organizacji ruchu na ul. Sądowej i pl. Tadeusza Kościuszki.

Trwają intensywne prace związane z przebudową torowiska na ulicy Sądowej w Bytomiu, gdzie na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Powstańców Warszawskich rozpoczął się już montaż rozjazdu torowego. Wykonane zostały także warstwy konstrukcyjne i ułożone prefabrykowane płyty torowe, na których będą teraz montowane szyny.

1 października rozpocznie kolejny etap robót związanych tym razem z ułożeniem kabli zasilających linię tramwajową na ul. Sądowej. 

Kierowców i pieszych czekają następujące zmiany w organizacji ruchu:

  •  wygrodzony zostanie chodnik po północnej stronie ul. Sądowej, północną stroną ul. Sądowej będzie możliwy jednokierunkowy przejazd grupy użytkowników ruchu drogowego nie objętych zakazem wjazdu w ul. Sądową (dla samochodów dojeżdżających do posesji przy ul. Sądowej 3 i 5, do pralni, pojazdów służb miejskich oraz budowy. Z kolei do wysokości wjazdu na parking Sądu Rejonowego dojazd będzie możliwy także dla pracowników prokuratury i sądu oraz zaopatrzenia do 5t dmc);
  • nastąpi wygrodzenie południowej strony ul. Sądowej, na której będą prowadzone prace;
  • w rejonie skrzyżowania z ul. Sądowej z ul. Piekarską powstanie tymczasowe przejście dla pieszych umożliwiające dojście w kierunku pl. Kościuszki i dalej w kierunku ul. Powstańców Warszawskich;
  • wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h na ul. Piekarskiej przed zjazdem na plac przy Sądzie Rejonowym;
  • w rejonie skrzyżowania ul. Piekarskiej z pl. Kościuszki wprowadzony zostanie nakaz skrętu w ul. Sądową;
  • na ul. Sądowej w rejonie skrzyżowania z pl. Kościuszki wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się za wyjątkiem pojazdów budowy;
  • w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową wprowadzony zostanie zakaz wjazdu w ul. Sądową oraz znak nakaz jazdy prosto;
  • w związku z zamknięciem możliwości przejazdu ul. Piekarską w kierunku pl. Kościuszki zmodyfikowana zostanie trasa objazdu do pl. Kościuszki ulicami: Wrocławską, Kolejową, pl. Wolskiego, Miarki, Zamenhofa, Katowicką i do pl. Kościuszki.
Mapa ulica Sadowa Kolejny etap

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 17.9µg/m3 PM2.5: 16.4µg/m3