Kolejna wielka inwestycja w Katowice Airport. Ruszył przetarg

2023 12 14 wezel multimodalny katowice airport 01

Redakcja

17 grudnia, 2023

Zarządca Katowice Airport ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy zapowiadanej od dłuższego czasu inwestycji - budowy multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Projekt ten ma zapewnić zaopatrywanie w paliwo lotnicze wszystkich samolotów operujących z katowickiego lotniska, a do dostaw ma zostać wykorzystana powstała infrastruktura kolejowa. 

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, które zarządza lotniskiem w Pyrzowicach, ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach, dofinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej, przedsięwzięcia o nazwie "Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym »Katowice«". Spółka czeka na oferty do 17 stycznia 2024 roku. 

Planowana jest budowa bocznica kolejowej łączącej Katowice Airport z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry. - Sercem nowej infrastruktury będzie trzytorowy front rozładowczy do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, który sąsiadować będzie z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m³ każdy i dwoma stanowiskami rozładunku autocystern. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych - informuje Katowice Airport.


Nowa inwestycja ma umożliwić przeładunek towarów, a w szczególności paliwa lotniczego. Nowa infrastruktura wpłynie na ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Projekt przygotowany będzie do obsługi paliw alternatywnych w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji klimatycznych. 

- W Katowice Airport od ponad 15 lat stawiamy na dywersyfikację infrastruktury. Dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi inwestycyjnemu obsługujemy nie tylko ruch pasażerski, dysponujemy także największą wśród polskich lotnisk regionalnych bazą do obsługi technicznej samolotów i nowoczesną strefą cargo. Budowa węzła umożliwi rozpoczęcie działalności w czwartym obszarze, który związany jest z magazynowaniem i dystrybucją paliwa lotniczego. Ten projekt ma ważny aspekt środowiskowy, bo dzięki niemu różne ładunki będą mogły być przywożone do portu koleją, która jest ekologiczną formą transportu. Warto podkreślić, że budowa węzła multimodalnego w Katowice Airport, jak i odbudowa linii kolejowej nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry, z którą węzeł będzie połączony, zostały dofinansowane ze źródeł Unii Europejskiej - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w Katowice Airport przystosowany będzie do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co umożliwi zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w odniesieniu do prowadzonych operacji wojskowych. Całe przedsięwzięcie ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że nowa infrastruktura przeznaczona będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług portu lotniczego, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, oraz firm prowadzących działalność w regionie.

Zgodnie z harmonogramem projekt powinien zakończyć się nie później niż 30 czerwca 2026 roku. Całkowity budżet przedsięwzięcia oszacowano we wniosku na dofinansowanie na kwotę 95,5 mln zł, z tego do 50% kosztów kwalifikowanych to dotacja z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 36.7µg/m3 PM2.5: 29.1µg/m3