Kilkanaście dąbrowskich placów zabaw zyskało nowe atrakcje

20211025 147 pl dg dbp realizacje nddg 1600x1067

Redakcja

13 listopada, 2021

Zjeżdżalnie duże i małe, karuzele i huśtawki oraz tyrolki to atrakcje, o które wzbogaciło się w tym roku kilkanaście placów zabaw wybudowanych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Istotą naszego budżetu partycypacyjnego są spotkania z mieszkańcami, podczas których zapadają decyzje na jaki cel przeznaczyć pieniądze w ramach osiedli. Pandemia uniemożliwiła nam ich organizację ””

przypomina Agnieszka Stankiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Z powodu epidemii części inwestycji z ostatniej edycji DBP nie udało się zrealizować w 2020 roku.

Gdy wybuchała pierwsza fala tak naprawdę nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia i czy pieniądze na inwestycje nie będą potrzebne do wali z epidemią”

wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik.

Problemy dotknęły także firmy. Zdarzało się, że przetargi – z powodu braku wykonawców – trzeba było 2- lub 3-krotnie powtarzać. Ostatecznie zaległości z VII edycji DBP udało się nadrobić w tym roku. 

BRODWAY - Rewitalizacja placu zabaw przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Na placu zabaw ulokowanym na gruncie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w tym roku zainstalowany został duży zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, kiwaki oraz huśtawki. Docelowo – w kolejnych etapie – na placu pojawią się m.in. trampoliny.

BRODWAY - Rewitalizacja placu zabaw przy Biedronce

Na placu, który sąsiaduje z plenerową siłownią, zainstalowano duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Montaż kolejnych nowych urządzeń zaplanowano w następnych etapach.

GOŁONÓG - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. św. Antoniego

Przy filii Przedszkola nr 4 powstał plac zabaw, z którego popołudniami będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy Górki Gołonoskiej. W pierwszym etapie na placu pojawił się mały zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka typu bocianie gniazdo. W drugim etapie planowane są m.in. kolejne huśtawki, bujaki i karuzela.

ŁĘKA - W pobliżu wybudowanej tu wcześniej altany do grillowania oraz boiska do streetballa, w tym roku powstał nowy plac zabaw ze zjeżdżalnią, huśtawkami, bujakiem i karuzelą.

MYDLICE PÓŁNOCNE - Modernizacja placu zabaw przy ul. Łukasińskiego 17

Agnieszka Stankiewicz-Ćwik podkreśla, że to, co wyróżnia Dąbrowę Górniczą to dobra współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokator przy realizacji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Nowy plac zabaw przy ul. Łukasińskiego jest tego przykładem: powstał na gruntach spółdzielni i został jej bezpłatnie przekazany na podstawie umowy użyczenia. Spółdzielnia zobowiązała się, że będzie dbał o plac i utrzymywał go w należytym stanie.

Na nowym placu zabaw zainstalowano m.in. piaskownicę z daszkiem, dwa kiwaki, domek ze zjeżdżalnią,, trzy rodzaje huśtawek, a także cztery ławki i dwa kosze.

REDEN - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

Nowe urządzenia zostały zainstalowane na placu zabaw, o którego powstaniu mieszkańcy zdecydowali w 2018 roku. Zastrzegli wtedy, że plac w kolejnych latach może być rozbudowany i tak też się właśnie stało.

Plac przy SP nr 7 sąsiaduje z boiskiem, który kilka lat wcześniej zostało zmodernizowane także w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

STARY GOŁONÓG

To pierwszy etap rewitalizacji placu zabaw zlokalizowanego między ul. Krasickiego i Szulc. W pierwszym etapie na placu pojawił się m.in. duży zestaw z dwoma zjeżdżalniami. Kolejny etap ma uwzględniać m.in. montaż ogrodzenia.

STASZIC

Wybudowany w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego plac zabaw oraz plenerowa siłownia przy ul. Różanej, w tym roku zyskał kolejne atrakcje: ściankę wspinaczkową i karuzele typu grzybek. Przy wejściu na ogrodzony teren dodatkowo zainstalowano dwa stojaki na rowery.

TWORZEŃ - Dalsze zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej nr 11

Kompleks rekreacyjno-sportowy, który powstawał przy SP nr 11 wraz z kolejnymi edycjami Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, w tym roku został doposażony w urządzenia dla najmłodszych dzieci: zestaw zabawowy, karuzelę, kiwak oraz domek. Na placu zainstalowano także dwie ławki oraz kosz na śmieci.

ZĄBKOWICE - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22

Plac zabaw jest uzupełnieniem dla istniejącej już w tym miejscu plenerowej siłowni i ścianki wspinaczkowej. Na placu zainstalowano m.in. podwójną huśtawkę dla małych dzieci oraz huśtawkę typu bocianie gniazdo, karuzelę typu trzmiel i domek ze zjeżdżalnią. Atrakcją nowego placu jest także tyrolka i linarium. Całość została uzupełniona o trzy ławki wypoczynkowe i dwa kosze na śmieci.

ZĄBKOWICE - Doposażenie  placu zabaw w parku Tysiąclecia

Zbudowany w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego plac w tym roku doczekał się kolejnych urządzeń: nowością jest m.in. huśtawka bocianie gniazdo, karuzela typu trzmiel oraz betonowy stół do ping ponga. Zadbano również o bezpieczne zejście z zainstalowanej już wcześniej tyrolki. Nowością są także trzy ławki.

20211025 106 pl dg dbp realizacje nddg 1600x1067

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 19.8µg/m3 PM2.5: 15.3µg/m3