Kiedyś kopalnia, a dzisiaj? Nowe życie Czerwionki-Leszczyn

Dębieńsko
Kastelik

Szymon Kastelik

6 marca 2024

Nowe życie górniczych gmin. Taką szansę dają niewątpliwie środki europejskie. I chociaż prawdziwa transformacja dopiero przed Górnym Śląskiem, to są miasta, w których widać jak może przebiegać proces odejścia od górnictwa i przemysłu ciężkiego. Jednym z takich przykładów jest gmina Czerwionka-Leszczyny.

Kiedyś kopalnia, a dzisiaj? W 2000 roku zlikwidowana została Kopalnia Dębieńsko. Była sercem i żywicielką Czerwionki, Leszczyn i okolicznych wsi. Koniec górnictwa mogło oznaczać olbrzymie problemy dla lokalnej społeczności. Ale dołączenie Polski do Unii Europejskiej rozbudziło nadzieję na zmiany.

Dzisiaj, po 20 latach w Czerwionce-Leszczynach i okolicznych sołtysach prawie na każdym kroku można zauważyć tablice informujące o inwestycjach z dofinansowaniem unijnym. Na samej stronie internetowej urzędu znajdziemy kilkadziesiąt inwestycji, które zostały wsparte środkami europejskimi. To zarówno środki na poprawę życia codziennego (kanalizacja i drogi), jak również na rozwój miasta i gminy, a także na uratowanie zabytków świadczących o przemysłowej historii Czerwionki-Leszczyn.

- Bez środków zewnętrznych nie byłoby rozwoju w takim zakresie. To olbrzymi impuls naszej gminy i nowa perspektywa - komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski, burmistrz od 2006 roku. Podkreśla, że krokiem milowym była m.in. budowa A1 i dwóch zjazdów w okolicy Czerwionki-Leszczyn. 

Inwestycja ta (również wspierana przez Unię Europejską) spowodowała, że miasto i lokalne sołectwa są atrakcyjnym miejscem dla nowych inwestorów, a przy samej autostradzie mogła powstać specjalna strefa ekonomiczna. - To nowe miejsca pracy - dodaje burmistrz.

102 miliony

- Mieszkańcy i goście widzą, że mamy duży rozwój. Kopalnię przypominają już tylko trzy stożki - mówi Janiszewski. Burmistrz dodaje, że Czerwionka-Leszczyny bardzo szybko po dołączeniu do Unii Europejskiej, stworzyła nową strategię rozwoju miasta i gminy, już bez kopalni. Co też umożliwiło na sprawne pozyskiwanie funduszy europejskich za sprawą wykwalifikowanych urzędników.

- Szereg zadań. Bo i środków dużo. Ponad 102 miliony złotych. Zadania realizowanie w całej gminie. Kilkanaście milionów złotych na rewitalizację zameczku w Leszczynach. To środki na rewitalizację perełki architektury, zabytkowych familoków w Czerwionce. To nasza duma - wylicza burmistrz Janiszewski. Oprócz tego środki europejskie pozwoliły na utworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego, zagospodarowanie hali targowej, remont kąpieliska, budowa sal gimnastycznych i przedszkoli. Ponadto środki unijne pozwoliły na doposażenie urzędów oraz szkół i także inwestycje w źródła energii odnawialnej. 

ZOBACZ WIĘCEJ:

?si=8BeszKhgfSInGtx-

powiązane artykuły:

Konsekwencje zakupu samochodu bez oc
Lifestyle 4 marca 2024

Zakup samochodu to ważna decyzja, która wiąże się z wieloma aspektami, w tym z ubezpiecze

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 17.5µg/m3 PM2.5: 15.3µg/m3