Kazimierz Kutz będzie miał swój plac w Rybniku

Kutz Kohut 2014

Redakcja

23 października, 2020

W dniu wczorajszym odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Rybnik. Podczas Sesji on-line Poseł do Parlamentu Europejskiego złożył własną inicjatywę w której zwrócił się do Prezydenta Miasta Rybnika oraz Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika z propozycją zmiany nazwy „Placu Teatralnego” na „Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza”, dla której uzyskał akceptację u Pani Iwony Świętochowskiej-Kutz.

Propozycję zmiany nazwy placu Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Łukasz Kohut motywował zasługami Pana Kazimierza Kutza dla polskiej i śląskiej kultury oraz sztuki teatralnej i kinowej.

Nie mam wątpliwości, że Kazimierz Kutz był prawdziwym, śląskim partiotą. Dlatego też uważam, że to właśnie tu, w Rybniku – mieście, które wraz z powiatem odznacza się największym odsetkiem osób deklarujących tożsamość śląską, wspierającym edukację regionalną oraz we kerym godać ńyma gańba, Kazimierz Kutz powinien znaleźć swój plac

powiedział Poseł Łukasz Kohut.

Kazimierz Kutz w swojej karierze reżyserskiej jak i w życiu prywatnym nigdy nie bał się mówić tego co myśli i czuje, wprost i bez owijania w bawełnę. Denerwował się także brakiem zrozumienia Śląska i jego mieszkańców w polskiej rzeczywistości. To właśnie ten motyw częstokroć przewijał się w losach bohaterów jego filmów – zwłaszcza w kultowym Tryptyku Śląskim. Potrzeba i chęć pokazania nas samych – Ślązaków – w relacji do Polski jak i do świata zewnętrznego, a także ukazanie, że każdy z nas jest "skądś" i przez to posiada swoją własną tożsamość, która nie jest wadą tylko zaletą! W swoich feletionach Kazimierz Kutz prowokował nas do wspólnego działania i zwiększonej, obywatelskiej aktywności na rzecz lepszego, ekologicznie czystszego i bardziej otwartego na drugiego człowieka Śląska.

I uważam też, że nadanie nazwy tego placu powinno nas wszystkich zjednoczyć. Jestem w kontakcie z wdową Panią Iwoną Świętochowską-Kutz, która bardzo chętnie weźmie udział w tej uroczystości, słucha nas dzisiaj i mam marzenie, żeby podczas nadania imienia Placu Teatralnemu Kazimierza Kutza wszyscy będziemy tam razem. Z każdej strony sceny i rady

dodaje Poseł Łukasz Kohut.

 

Głos w tej sprawie zabrał również Prezydent Miasta Piotr Kuczera który poparł ten wniosek, podkreślił że plac centralny jest bardzo dobrym miejscem aby pamięć tego znakomitego reżysera, człowieka została upamiętniona a jego osoba uhonorowana. Uchwała została również pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa._ Po uzasadnieniu Uchwały przez Europosła uchwała została poddana pod głosowanie i została przyjęta w następującym rozkładzie głosów: ZA- 17, PRZECIW- 2, WSTRZYMAŁ SIĘ- 5, NIE GŁOSOWAŁO- 1.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.4µg/m3 PM2.5: 14.9µg/m3