Katowickie kamienice wypięknieją

Kamienica przy AA w Jana 01 Fot KAW

Redakcja

20 sierpnia, 2022

Rozpoczęła się termomodernizacja katowickich budynków znajdujących się pod zarządem KZGM, między innymi niemal 150-letniej kamienicy. Dzięki pracom prowadzonym przy ul. św. Jana 9, a także w obiektach przy Wiosny Ludów i Kosmicznej, poprawi się komfort życia mieszkańców, będzie taniej, bardziej ekologicznie i estetycznie.

Wiekowe kamienice mogą stać się piękne nie tylko od zewnątrz, ale i wewnątrz. W ramach prac termomodernizacyjnych, nie tylko budynki dostaną ocieplone i na nowo otynkowane, ale w tych budynkach, w których jeszcze były piece zostaną one zastapione instalacjami gazowymi zasilającymi kotły i kuchenki gazowe oraz nowymi instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W poprawie efektywności energetycznej budynków, a tym samym zmienianiu ich na bardziej ekologiczne, istotne jest także źródło dostarczania ciepła.  Dlatego przy ul. św. Jana 9 zostaną zlikwidowane dotychczas użytkowane piece kaflowe. Zastąpią je instalacje gazowe zasilające kotły i kuchenki gazowe oraz nowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace mają doprowadzić ponadto do efektywniejszego zużycia energii w obszarze oświetlenia budynku. W klatce schodowej oraz w części piwnicznej zostaną zamontowane oszczędniejsze oprawy LED, które dodatkowo będą połączone z czujnikami ruchu, co także przyczyni się do oszczędności – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Choć termomodernizacja to główny cel inwestycji, to zakres prac obejmuje również inne zadania – m.in. naprawę konstrukcji dachu i pęknięć w ścianach zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, odgromowej, wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej, dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowych czy też zagospodarowanie terenu podwórza. Ponadto, w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w lokalach mieszkalnych zostaną przeprowadzone roboty remontowe. Inwestycja o wartości ok. 1,1 mln zł, w całości sfinansowana przez miasto, ma zakończyć się do 31 października tego roku.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 21.2µg/m3 PM2.5: 18.5µg/m3