Katowickie Centrum Onkologii z nowoczesnym sprzętem

Chelstowskislaskie

Redakcja

31 sierpnia, 2022

Ponad 11 milionów złotych zainwestowano w nowoczesny sprzęt w Katowickim Centrum Onkologii. Ponadto w placówce zorganizowano projekt „Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny” z

„Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii” to projekt objęty dotacją z budżetu Województwa Śląskiego, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość zadania wyniosła 11,5 mln zł, w tym 9,4 mln zł to środki unijne, zaś dotacja z budżetu Województwa Śląskiego - 1,6 mln zł - stanowiła wkład własny do projektu na zakup sprzętu oraz aparatury medycznej. Zakupiony sprzęt medyczny wpłynął na wzrost i poprawę jakości świadczonych usług medycznych, wzrost dostępności do specjalistycznych badań lekarskich oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na specjalistyczne badania. Aparatura zlokalizowana jest na Oddziale Chorób Płuc, Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii, Zakładzie Radioterapii, Pracowni Diagnostyki obrazowej, Pracowni Bronchoskopii, Pracowni Endoskopii, Pracowni USG.

- Katowickie Centrum Onkologii to ważna instytucja na mapie ośrodków zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego. Tym większe znaczenie mają najnowsze projekty, które są tu realizowane – podkreślał marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. 

- Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że nawet w niełatwych czasach i w morzu narzekań, jeśli ma się chęci, można budować pozycję i potencjał placówki, która w ciągu dwóch ostatnich dekad wypracowała markę wiodącej jednostki nie tylko w leczeniu schorzeń onkologicznych ale i innych specjalności medycznych, w ramach których mieszkańcy Katowic i całego regionu znajdują tu pomoc i ratunek – mówił Piotr Czarnynoga, radny wojewódzki. 

Projekt „Wygrajmy w rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny” zrealizowany został w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość zadania wyniosła 364 545 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Śląskiego to 353 365 zł, środki szpitala - 11 180 zł.

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości diagnostyki za pomocą wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami pozwoli zmniejszyć zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do wykrywania nowotworów w stadium początkowym oraz oceny innych zmian chorobowych. Dzięki realizacji zadania wzrosną możliwości diagnostyczne ośrodka.

"Wygraj z rakiem przed Covidem i po Covidzie" to akcja profilaktyczna Katowickiego Centrum Onkologii, które zaprasza w 31 sierpnia w godz. od 09:00 do 15:00 do bezpłatnego skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w: poradni Onkologicznej, Profilaktyki Chorób Piersi, Dermatologicznej, Chorób Płuc, Ginekologiczno-Położniczej.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 57.4µg/m3 PM2.5: 51.8µg/m3