Katowice przejęły od SRK nieruchomości po KWK Wieczorek

Katowice przejmują od SRK teren po KWK Wieczorek Fot D Czapla

Redakcja

18 kwietnia 2023

Miasto Katowice przejęło nieruchomości przy ul. Szopienickiej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w drodze darowizny. Chodzi o teren o łącznej powierzchni 93 902 m2 stanowiący własność Skarbu Państwa. To kolejny krok w stronę budowy Hubu gamingowo-technologicznego.

Miasto, przejmując tereny od SRK, realizuje ustawowy obowiązek nałożony na gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, i tym samym zrewitalizuje w tym rejonie tereny poprzemysłowe i uratuje obiekty Szybu „Pułaski”, wprowadzając do nich nowe funkcje o charakterze publicznym. Na przejętej przez miasto działce znajduje się kilka zabudowań. To między innymi budynki: stolarni, warsztatów mechanicznych, łaźni i cechowni, maszyny wyciągowej, budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej nazywany „łaźnią łańcuszkową” oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią nazywaną „przewiązką”. Akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości został podpisany w poniedziałek 17 kwietna w Willi Goldsteinów w Katowicach.

Hub gamingowo-technologiczny powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów „Pułaski” i „Poniatowski”, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego. W portfolio Hubu mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

Hub gamingowo-technologiczny


 W kwietniu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla II etapu inwestycji. Dotyczy on stworzenia koncepcji dla nowego obiektu, zlokalizowanego na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia. Będzie on wyposażony w hale produkcyjne z dominującą funkcją studiów produkcyjnych dla e-sportu (przestrzeń powinna umożliwiać wykorzystanie obiektu jako studiów telewizyjnych, hal produkcyjnych, magazynów lub laboratoriów). Ponadto znajdzie się w nim część techniczna z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji oraz część do obsługi gości i widowni. W obiekcie zlokalizowane zostaną także sale treningowe dla graczy. Tam przewidziany jest parking – dla samochodów oraz rowerów. Na terenie Hubu powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe połączone z istniejącą infrastrukturą w ciągu ulicy Szopienickiej. Ponadto zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej obejmuje zieleń, małą architekturę oraz iluminację budynków. Chętni do udziału w konkursie mają czas na zgłoszenie się do 12.05.2023 r.

Hub gamingowo-technologiczny

Trwa również inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego budynków w rejonie szybu „Poniatowski”. To VI etap realizacji Hubu, w którym zakres prac obejmuje pięć obiektów: budynek maszyny wyciągowej, budynek warsztatu i wentylatorów, nadszybie z wieżą wyciągową oraz łącznikiem, laboratorium oraz łaźnię. Wykonawca opracowuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjną, a także ekspertyzy stanu technicznego oraz ochrony przeciwpożarowej budynków. Realizacja tych prac pozwoli określić możliwości adaptacyjne tych obiektów, ich docelowe przeznaczenie oraz będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej pod kątem adaptacji obiektów pod nowe funkcje.

Realizacja zadania pn.: „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub gamingowo-technologiczny” została podzielona na VI etapów. Jego szacunkowa wartość to ok. miliard złotych. Miasto Katowice planuje pozyskanie środków na realizację etapu I, II i III przedsięwzięcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Projekt został ujęty w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym planowanych w ramach programu. Możliwa do uzyskania kwota środków unijnych szacowana jest na ok. 300 mln zł.

powiązane artykuły:

Mid 20229045
Lokalne 29 lutego 2020

Przedstawiciele władz samorządowych Katowic i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali w sobotę w Ka

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.5µg/m3 PM2.5: 7.5µg/m3