Katowice. Miasto zakupiło 200 tabletów dla uczniów

Tablet dla uczniow szkol z katowic

Redakcja

15 kwietnia, 2020

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, miasto Katowice zakupiło 200 tabletów dla kolejnych uczniów. Wszystko po to by zamiast korzystać z materiałów drukowanych, przegotowywanych przez szkołę, mogli uczestniczyć komfortowo w zajęciach on-line.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 z Osi priorytetowej I. Wartość przyznanego grantu dla Katowic wynosi 100 tys. zł.

Udało nam się pozyskać maksymalną kwotę dofinansowania, a tym samym doposażyć kolejnych uczniów w sprzęt ułatwiający naukę w czasach epidemii koronawirusa. Do tej pory uczniowie mieli dostęp do materiałów drukowanych przygotowywanych przez szkołę, dzisiaj otrzymali nowe tablety, które pozwolą komfortowo uczestniczyć w zajęciach on-line – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Projekt #zdalnaszkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Niestety są uczniowie, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe i do tej pory musieli korzystać z materiałów drukowanych.

Komisja Europejska zezwoliła, aby zaoszczędzone do tej pory środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. W związku z powyższym samorządy mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla nauczycieli oraz uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, z czego skorzystało również i miasto Katowice – powiedziała Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice. 

Źródło: koronawirus.katowice.eu

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 52.7µg/m3 PM2.5: 46.7µg/m3