Katowice Airport traci kolejne połączenie. Ktoś specjalnie działa na niekorzyść lotniska w Pyrzowicach?

Wizz air a3215b13415346374d1684f0968c9664e7cb f1054a9e

Redakcja

8 kwietnia 2023

Najpierw Turcja, teraz Armenia. Katowice Airport traci kolejną możliwość poszerzenia swojej oferty dla podróżnych. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję odmowną dotyczącą wydania upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych, pomiędzy Polską a Armenii przez przewoźnika lotniczego Wizz Air.

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Wizz Air miał uruchomić rejsy z Katowice Airport do Armenii. Wniosek o wydanie pozwolenia do Urzędu Lotnictwa Cywilnego został złożony w styczniu. Z powodu braku decyzji, linia lotnicza z Węgier przełożyła "start" lotów do Armenii.

7 kwietnia prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję odmowną. - Decyzja została wydana na podstawie art. 191 ust. 7 pkt 1, w związku z art. 191 ust. 2 i ust. 15 ustawy Prawo lotnicze. W toku postępowania uwzględniono przepisy zawarte w obowiązującej dwustronnej Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej z 27 stycznia 1998 roku, która została dostosowana do prawa UE, Umową między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych, podpisaną 9 grudnia 2008 r. w Brukseli (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 50, str. 22) - czytamy w oświadczeniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Lotnisko w Pyrzowicach traci Armenię

Wizz Air ubiegał się o uruchomienie połączenia z Armenią na podstawie porozumienia pomiędzy UE a Armienia z 2021 roku. Według ULC "umowa ta nie weszła w życie i nie może być tymczasowo stosowana, a więc nie zastępuje aktualnie obowiązujących przepisów Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej z 27 stycznia 1998 roku, której postanowienia uniemożliwiają pozytywne rozpatrzenie wniosku przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd., ze względu na zawarty w niej warunek monodesygnacji".

Urząd dodaje, że w sprawie umowy z 2021 pomiędzy UE i Armenią dot. lotów pasażerskich, poprosił o opinię Komisję Europejską i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Obie instytucje miały potwierdzić prezesowi ULC, że zapisy tej umowy nie weszły w życie i nie są tymczasowo stosowane. 

- Postępowanie w sprawie wniosku przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd. było prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. O wszystkich czynnościach podejmowanych w sprawie informowano przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd., który na każdym jej etapie miał zapewnione prawo czynnego udziału w postępowaniu, w tym pełny dostęp do wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w procesie rozpatrywania wniosku. Ponadto ULC wskazywał przewoźnikowi przy uruchomieniu sprzedaży biletów o konieczności informowania pasażerów o toczącym się postępowaniu i braku pewności, co do wydania przez ULC zgody na loty z Polski do Armenii - komentuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Rejsy z/do Armenii miały być wykonywane z Katowice Airport w Pyrzowicach. Jednak na podstawie decyzji ULC, lotnisko z województwa śląskiego traci kolejną szansę na poszerzenie swojej oferty.

Katowice Airport bez Stambułu

Przypomnijmy, że to kolejne utracone połączenie w ostatnim czasie. Katowice Airport w porozumieniu z Turkish Airlanes przygotowywał się do uruchomienia rejsów Katowice-Stambuł. Ruszyła nawet sprzedaż biletów, a Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zgodę na uruchomienie lotów. 

W ostatnim momencie do gry włączył się PLL LOT, który ostatecznie doprowadził do zmiany lotniska z Pyrzowic na krakowskie Balice. Decyzjami LOT-u i ULC oburzeni byli nie tylko udziałowcy Katowice Airport, ale również politycy z województwa śląskiego. Niektórzy wskazywali na to, że były to działania "sterowane z góry", aby uniemożliwić podwyższenie statusu lotniska w Pyrzowicach.

Dlaczego władza centralna miałaby "bać się" Katowice Airport? Powodem jest chęć przejęcia (pośrednio) przez rząd wszystkich udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem. Przeciwko tej propozycji protestuje Urząd Marszałkowski i miasto Katowice - oba samorządy również są udziałowcami lotniska i proponują odkupienie udziałów od Węglokoksu. 

Według plotek centrala chciałaby ograniczyć działalność Pyrzowic ze względu na planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mniejsza liczba atrakcyjnych połączeń z innych portów lotniczych spowodowałoby, że mieszkańcy całego kraju musieliby (czy im się to podoba, czy nie) korzystać z CPK (jeżeli powstanie). 

fot. materiał prasowy Wizz Air

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

27 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.8µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3